Thủ Thuật SEO

Hướng dẫn sử dụng IFTTT

RSS TO Raindrop.io

https://ifttt.com/applets/xw49JeVi-rss-to-raindrop-io

RSS TO Twitter

Link: https://ifttt.com/applets/uu7q9GW4-rss-to-twitter-link

RSS TO Blogspot

Link: https://ifttt.com/applets/jWSYX7Uw-rss-to-blogspot-link

RSS TO Tumblr

Link: https://ifttt.com/applets/WaxgkHwL-rss-to-tumblr-link

RSS TO Pinterest

Link: https://ifttt.com/applets/Dx5YT7ph-rss-to-pinterest

RSS TO Trello

Link: https://ifttt.com/applets/VJFaHYwC-rss-to-trello

RSS TO Instapaper

Link: https://ifttt.com/applets/TPVpj4K5-rss-to-instapaper

RSS TO WordPress

https://ifttt.com/applets/tmz8gxQB-rss-to-wordpress

RSS TO Weebly

https://ifttt.com/applets/JJBMm3bu-rss-to-weebly

RSS TO Bitly

https://ifttt.com/applets/KDzpVWLj-rss-to-bitly

RSS TO Nimbusnote

https://ifttt.com/applets/zv9wXpU4-rss-to-nimbusnote

RSS TO Reddit

Lời khuyên chân thành là không đăng nha, vì bạn sẽ bị khóa nick nhanh lắm.

RSS TO Fanpage

https://ifttt.com/applets/FDZQshy3-rss-to-fanpage

RSS TO Toodledo

https://ifttt.com/applets/n2Crbz9X-rss-to-toodledo

RSS TO Github

https://ifttt.com/applets/Q9jE8Vmc-rss-to-github

RSS TO Pocket

https://ifttt.com/applets/hMQUX7fF-rss-to-pocket

RSS TO Evernote

https://ifttt.com/applets/QpwQaTbs-rss-to-evernote

RSS TO Diigo

https://ifttt.com/applets/fEmVa5xp-rss-to-diigo

RSS TO Buffer

https://ifttt.com/applets/SSZHdTqb-rss-to-buffer

RSS TO Fanpage, Twitter, Pinterest, Bitly, Blogger, WordPress, Flickr, Weebly

https://ifttt.com/applets/JP35zqGh-new-rss-to-fanpage-twitter-pinterest-bitly-blogger-wordpress-flickr-weebly

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close