Wiki

Kaki

 

#C3B091

Kaki Kaki là một màu phổ biến với đồng phục quân đội, ví dụ như những sĩ quan người Đức và Sénégal trong hình.

Kaki là một màu sắc pha giữa màu nâu nhạt và màu vàng.

Related Articles

Từ nguyên


Từ “khaki” có nguồn gốc từ tiếng Urdu. Trong ngôn ngữ này từ khak có nghĩa là bụi hay đất màu. Nó được sử dụng như là màu của các loại trang phục ngụy trang cho quân đội. Đáng kể nhất trong số đó là màu kaki đã được quân đội Anh sử dụng ở Ấn Độ năm 1848.

Tọa độ màu


Số Hex =  #C3B091
RGB   (r, g, b)      = (195, 176, 145)
CMYK  (c, m, y, k)   = (24, 31, 43, 0)
HSV (h, s, v) =  (26, 75, 170)

Xem thêm


  • Danh sách màu

Check Also
Close
Back to top button