Pháp Luật

Khi nào tên của thành viên bị xóa?

Đoàn viên là những cá nhân xuất sắc trong các hoạt động của trường, của trường và địa phương tích cực, nhiệt tình tham gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thành viên sẽ bị xóa vì một lý do nào đó. Bài viết này Wiki ADS VN sẽ chia sẻ với bạn.

1. Đoàn viên là gì?

Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam, thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, trung thực, tích cực. gương mẫu trong học tập, công tác cũng như trong các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế của Đoàn.

2. Khi nào tên thành viên bị xóa?

Theo quy định tại Mục V Hướng dẫn 22HD / TWTTN, việc xóa tên thành viên được quy định trong các trường hợp sau:

1- Chi đoàn xem xét quyết định xóa tên đoàn viên và báo cáo đoàn cấp trên trực tiếp trường hợp đoàn viên đó không tham gia sinh hoạt chi đoàn hoặc không đóng đoàn phí trong ba tháng trong. một năm mà không có lý do chính đáng. .

2- Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi học tập, công tác, làm ăn xa không quá 01 năm thì trong thời gian đó đoàn viên báo cáo với ban chấp hành chi đoàn và vẫn tham gia sinh hoạt sau mỗi chuyến trở về. . , đóng đoàn phí đầy đủ và có đóng góp cho hoạt động công đoàn không bị coi là bỏ sinh hoạt và không xóa tên trong danh sách đoàn viên.

Như vậy, việc xóa tên đoàn viên trong trường hợp đoàn viên đó không tham gia sinh hoạt đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng / năm mà không có lý do chính đáng. Khi đó, đoàn viên bị xóa tên khỏi danh sách và không còn tư cách đoàn viên, không còn được đứng trong hàng ngũ của công đoàn.

3. Điều kiện kết nạp Đoàn viên.

Điều kiện về độ tuổi, học vấn để kết nạp đoàn viên được quy định tại Mục I của Hướng dẫn 22HD / TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn ban hành, cụ thể như sau:

  • Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp Đoàn đủ 16 tuổi (từ đủ 15 tuổi + 01 ngày) đến không quá 30 tuổi.
  • Người được kết nạp vào Đoàn có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể áp dụng linh hoạt.

Bên cạnh đó, tại Mục IV của Hướng dẫn 22HD / TWĐTN 2013 quy định: Những người trưởng thành có tâm huyết, có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn, có uy tín trong thanh niên và xã hội thì đồng ý là đoàn viên.

4. Vị trí, vai trò của đoàn viên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là lực lượng lãnh đạo, Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên.

  • Cho bữa tiệcĐoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
  • Đối với Nhà nướcCông đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh niên.
  • Đối với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn đóng vai trò là người phụ trách Đội, có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Cách trở thành đoàn viên, Hướng dẫn viết sổ đoàn viên mới nhất từ ​​chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Wiki ADS VN.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button