Wiki

Khối u

Khối u
Đồng nghĩa Khối u và tế bào carcinocyte
Mẫu colectomy chứa một khối u ác tính, có tên cụ thể ung thư đại trực tràng
Khoa Ung thư học
 Phủ nhận y khoa 

Khối u (tiếng Anh: Neoplasm, tumor) là một mô phát triển bất thường, nếu nó hình thành một đống, ta gọi đó là khối u. Sự phát triển bất thường (neoplasia) thường có nhưng không phải lúc nào cũng tạo thành khối u.

Check Also
Close
Back to top button