Wiki

Lê Văn Miến

Lê Văn Miến, Chân dung cụ Tú Mền (1898), sơn dầu trên canvas, 60 x 45 cm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Related Articles
Check Also
Close
Back to top button