GameGame Online

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo

Cũng như mọi năm, bản cập nhật Halloween lần này cũng sẽ trùng với thời gian giải CKTG 2020 diễn ra với tận 9 trang phục khác nhau của cả hai nhóm Phi Đội Không Gian và Halloween cùng ra mắt trong bản 10.21 sắp tới.

Hextech Kassadin

Amumu Hoàng Tử Bí Ngô

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 2

Elise Phù Thủy

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 3

Fizz Quỷ Nhỏ

Aatrox Phi Đội Không Gian

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 4

Karma Phi Đội Không Gian

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 5

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 6

Kha’zix Phi Đội Không Gian

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 7

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 8

Sivir Phi Đội Không Gian

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 9

Twisted Fate Phi Đội Không Gian

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 10

LMHT: Riot Games hé lộ 9 bộ skin đặc biệt với chủ đề Halloween và Phi Đội Không Gian tiếp theo 11

Back to top button