Lời giải Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm lớp 11

Đạo hàm là một phần không thể thiếu trong phần Đại số, Định nghĩa và ý nghĩa của Đạo hàm sẽ giúp các em trả lời chi tiết các câu hỏi định nghĩa đạo hàm là gì, ý nghĩa của đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm . Việc tính đạo hàm qua định nghĩa được áp dụng như thế nào ?, qua đó các em học sinh sẽ biết cách vận dụng và làm các bài tập liên quan đến phần này một cách nhanh chóng và chính xác.

Đào Hàm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của nó là gì? Bạn sẽ học trong bài học hôm nay

Giải bài Định nghĩa và Ý nghĩa của Đạo hàm lớp 11 trang 156 157 SGK Toán 8

Lời giải Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm lớp 11

Giải bài 1 trang 156 SGK Đại số 11:

Số gia của hàm được tính theo công thức:

y = f (x) – f (x.)0) = f (x0 + x) – f (x0)

Một. y = f (1 + 1) – f (1) = f (2) – f (1) = 23 – đầu tiên3 = 7

b. y = f (1 – 0,1) – f (1) = f (0,9) – f (1) = (0,9)3 – đầu tiên3 = -0,271.

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số 11:

Giai đoạn cuối cùng là ý nghĩa và ý nghĩa của ham dao lop 11

Giải bài 3 trang 156 SGK Đại số 11:

Một. y = x2 + x tại x0 = 1

* Giả sử Δx là số gia của đối số tại x0 = 1. Ta có:

y = f (x0+ Δx) – f (x0 ) = f (1 – Δx) = f (1)

= (1 + x)2 + (1 + x) – (12 + 1)

= x (3 + x)

* x / Δy = 3 + x

* limx / Δy = lim (3 – x) = 3 (với x → 0)

Giai đoạn cuối cùng là ý nghĩa và ý nghĩa của ham dao lop 11

Giải bài 4 trang 156 SGK Đại số 11:

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại số 11:

Giai đoạn cuối cùng là ý nghĩa và ý nghĩa của ham dao lop 11

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số 11:

Giải bài 7 trang 156 SGK Đại số 11:

Giai đoạn cuối cùng là ý nghĩa và ý nghĩa của ham dao lop 11

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu Quy tắc tính toán phái sinh các bạn ơi!

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button