Giáo Dục

Lớp 6: Số từ và số từ

Bài giải:

I. Số lượng từ

Ví dụ: Các từ in đậm trong các câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở đâu trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa?

Một. Hai Người đàn ông hỏi các phù dâu cần mua những gì, và nhà vua nói: “Trăm gạo nếp, trăm Banh Trung va voi chín muồi ngà voi, gà chín muồi thúc đẩy, con ngựa chín muồi lá cờ đỏ, mọi thứ một đôi”.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

NS. Truyền thống các Vua Hùng thứ hai sáu, Ở làng Gióng, có một ông lão và vợ ông là người chăm chỉ làm ăn và được nhiều người biết đến.

(Thánh Gióng)

Đáp lại:

Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho danh từ theo sau nó để chỉ số lượng của sự vật hoặc chỉ thứ tự.

Số từ

Vị trí

Danh từ với số lượng từ bổ sung

Ý nghĩa của số từ

Hai

Đứng trước DT

Chàng

Cho biết số thứ

Trăm

Đứng trước DT

Xôi ván

Cho biết số thứ

Trăm

Đứng trước DT

Bánh chưng

Cho biết số thứ

Chín muồi

Đứng trước DT

Ngà voi, thúc đẩy, đỏ tươi

Cho biết số thứ

Sáu

Đứng sau DT

Hùng Vương

Cho biết thứ tự

Một

Đứng trước DT

đôi

Cho biết số thứ

Ví dụ: “Mỗi người một đôi”. Từ “double” trong câu trên có phải là từ đếm được không? Tại sao?

Đáp lại:

 • Từ “gấp đôi” không phải là số từ vì các từ kép không có đặc điểm của số từ
 • Các cặp đứng sau từ số “một”.
 • Có nghĩa là: chỉ số lượng là hai

Ghi nhớ:

 • Số là từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi chỉ thứ tự, số từ đứng sau danh từ.
 • Điều quan trọng là phân biệt số từ với danh từ đơn vị gắn với ý nghĩa của số lượng.

II. Số từ

Ví dụ: Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dưới đây là gì?

NS Hoàng tử phải cởi bỏ áo giáp và cầu xin. Thạch Sanh ra lệnh chuẩn bị một bữa ăn ngon NS kẻ thua cuộc. Tất cả bọn họ Mười vạn tướng sĩ thấy Thạch Sanh chỉ bê ra một hũ gạo nhỏ xíu thì bĩu môi, không muốn cầm đũa.

Đáp lại:

 • Giống nhau: Số từ và số lượng: cái, tất cả, những cái này, chỉ ý nghĩa của đại lượng.
 • Khác nhau: Tất cả, các biểu diễn số không cụ thể, có tính chất chung.
 • Các từ có nghĩa và cách sử dụng tương tự: tất cả, vô số, hàng chục nghìn, hàng nghìn…

Ghi nhớ:

 • Số lượng là những từ chỉ số lượng ít hoặc nhiều của một thứ gì đó.
 • Căn cứ vào vị trí trong cụm danh từ, lượng từ có thể chia thành hai nhóm:
  • Nhóm có nghĩa là toàn bộ;
  • Nhóm có nghĩa là tập hợp hoặc phân phối.

[Luyện tập] Câu 1: Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của các số đó.

Chứng mất ngủ

Một súp… hai súp… ba súp nữa,

Tràn ngập lo âu, ngủ không yên giấc;

Xem bốn, xem năm chỉ chợp mắt,

Sao vàng năm cánh thơ mộng xung quanh.

(Hồ Chí Minh)

Đáp lại:

Số từ trong bài thơ “không ngủ được” là:

 • Một, hai, ba (cánh), năm (cánh) –số lượng từ chỉ số lượng
 • Bốn, năm (thứ tư, thứ năm) – số thứ tự của từ

[Luyện tập] Câu 2: Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau có nghĩa nào?

tôi đi trăm núi nghìn chỗ,

Không công bằng muốn lòng tê tái.

(Tố Hữu)

Đáp lại:

 • Các từ “trăm”, “nghìn” là số lượng từ, chỉ số lượng chính xác.
 • Từ “mu” là số lượng không xác định để nhấn mạnh những vất vả, nhọc nhằn, cay đắng của người mẹ.

[Luyện tập] Câu 3: Qua hai ví dụ sau, hãy cho biết nghĩa của các từ mỗi từ có gì khác nhau?

Một. Chúa ngăn chặn phép lạ nhặt từng ngọn đồi, di chuyển bao giờnúi non […]

(Chúa tể của những ngọn núi, Chúa tể của biển)

NS. Một hôm, bị giặc đuổi theo, Lê Lợi cùng các tướng rút lui. mỗingười một chiều.

(Sự tích Hồ Gươm)

Đáp lại:

 • Giống nhau: Các từ “every”, “every” tách biệt từng sự vật, từng cá nhân.
 • Khác nhau:
  • Từ “mỗi” trong câu a: lần lượt mang nghĩa, từ cá thể này sang cá nhân khác.
  • Từ “mỗi” trong câu b: mang nghĩa nhấn mạnh, ngăn cách từng vế riêng, không mang nghĩa lần lượt.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page