Lương nhân viên Google có cao không? Đây là câu trả lời

Giống như các đơn vị bự khác, Google không công khai các chế độ bồi hoàn của mình. Tuy nhiên, mọi đơn vị Hoa Kỳ phải tiết lậu mức lương nhưng họ dự kiến trả cho người nước ngoài khi nộp đơn xin thị thực. Dựa trên hơn 6.000 đơn xin thị thực, Business Insider tổng hợp bảng lương gần như cụ thể của Google.

Bảng lương này cho thấy không phải tình cờ nhưng Google là một trong những nơi làm việc ước mong của nhiều người.

Google sẽ luôn là nơi làm việc tốt nhất trên trái đất

1. Mức lương của Kỹ sư và Chuyên gia Dữ liệu

Các kỹ sư ứng dụng tại Google có thể kiếm đến 353.000 USD / năm. Nếu có địa điểm cấp cao như phó chủ toạ cáng đáng kỹ thuật thì mức lương khởi điểm là $ 475,000 / năm.

Chi tiết mức lương cho các kỹ sư và chuyên gia dữ liệu như sau:

 • Phó giám đốc kỹ thuật (tại California): $ 475,000
 • Kỹ sư ứng dụng (California): 100.000 đô la tới 353.000 đô la
 • Kỹ sư trưởng về độ bình ổn của ứng dụng và trang web (California): $ 389,000
 • Giám đốc kỹ thuật: $ 182,000 tới $ 260,000
 • Kỹ sư bình an (California) $ 120.000 tới $ 184.000
 • Kỹ sư phần mềm: $ 105,000 tới $ 189,000
 • Nhà khoa học nghiên cứu: $ 132,000 tới $ 268,000
 • Nhà khoa học dữ liệu: $ 105,000 tới $ 200,000
 • Kỹ sư xây dựng item: $ 93,000 tới $ 153,000
 • Nhà phân tách dữ liệu: $ 84,000 tới $ 162,000
 • Trưởng nhóm phân tách: $ 92.482 tới $ 128.000

2. Lương kỹ sư lắp ráp, mạng và phần cứng

Một kỹ sư phần cứng làm việc cho Google ở ​​California có thể kiếm được đến 243.000 đô la một năm. Mức lương chi tiết cho từng địa điểm kỹ sư phần cứng tại Google như sau:

 • Kỹ sư Silicon (California): $ 124,000 tới $ 187,000
 • Kỹ sư phần cứng (California): $ 110,000 tới $ 243,000
 • Kỹ sư phần cứng (Illinois) $ 93,000 tới $ 149,000
 • Kỹ sư bình ổn phần cứng (California): $ 109,000 tới $ 126,000
 • Kỹ sư mạng: $ 81,000 tới $ 187,000
 • Kỹ sư mạng quang đãng học (Colorado): $ 116,000
 • Kỹ sư lắp ráp: $ 112,000 tới $ 195,000
 • Kỹ sư máy: $ 106,000 tới $ 124,940

3. Lương Giám đốc Vật phẩm và Dự án

Nhân viên làm việc với bốn cách là Giám đốc item của Google ở ​​California có thể kiếm được đến 250.000 đô la. Mức lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

 • Người quản lý item: $ 114,650 tới $ 217,416
 • Chủ chiếm hữu item toàn cầu: $ 124,000 tới $ 200,000
 • Giám đốc nhóm item (California): 250.000 đô la
 • Giám đốc Tiếp thị Vật phẩm: $ 118,000 tới $ 234,000
 • Giám đốc dự án (California): $ 153,000 tới $ 204,000
 • Phân tích item (California): $ 85,571 tới $ 163,000

Ngoài mức lương cao, Google còn cung cấp cho nhân viên rất nhiều đặc quyền

Ngoài mức lương cao, Google còn cung ứng cho viên chức rất nhiều đặc quyền

4. Thiết kế và bù UX

Đối với các nhà xây dựng UX, họ có thể kiếm được đến 250.000 USD lương thuởng. Bảng lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

 • Nhà nghiên cứu thưởng thức người sử dụng (UX): $ 102,000 tới $ 206,000
 • Kỹ sư thưởng thức người sử dụng: $ 116,000 tới $ 206,000
 • Nhà xây dựng thưởng thức người sử dụng: 120.000 đô la tới 206.000 đô la
 • Người viết thưởng thức người sử dụng (California): $ 125,000
 • Nhà xây dựng liên quan: $ 104,000 tới $ 233,700
 • Visual Designer: $ 123,000 tới $ 196,000

5. Mức lương của viên chức pháp lý, kinh doanh và các địa điểm khác

 • Bốn vấn cấp cao (California): $ 303,000
 • Bốn vấn Kinh doanh (California): $ 265,000 tới $ 290,000
 • Phân tích kinh doanh: $ 149,000 tới $ 165,000
 • Điều hành một công ty (California): 135.000 đô la
 • Phân tích hoạt động: $ 114,000 tới $ 137,000
 • Phân tích tài chính: 100.000 đô la tới 175.000 đô la
 • Quản lý tài chính: $ 184,350 tới $ 187,000
 • Kế toán: $ 106,000 tới $ 146,000

Nhìn vào mức lương ở trên, người chơi có thể thấy rằng Google trả lương cho viên chức rất hậu hĩ. Mức lương lôi cuốn đi kèm với hàng loạt đặc quyền công tác và ích lợi đã khiến Google biến thành một trong những đơn vị có điều kiện làm việc tốt nhất trên trái đất trong nhiều năm liên tục.


Thông tin thêm

Lương viên chức Google có cao không? Đây là câu giải đáp

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

[rule_3_plain]

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

Như các đơn vị bự khác, Google không công khai chế độ chi trả lương của mình. Tuy nhiên, mọi đơn vị Mỹ đều phải tiết lậu mức lương họ dự kiến sẽ trả cho một người nước ngoài khi người này nộp biển sơ xin visa. Dựa trên hơn 6.000 biển sơ xin visa, trang Business Insider đã tổng kết được bảng lương gần như cụ thể của Google.
Bảng lương này cho thấy rằng không phải tình cờ Google lại biến thành một trong những nơi làm việc trong mơ của nhiều người.
Google luôn là nơi làm việc lý tưởng nhất trên thế giới1. Lương kỹ sư và chuyên gia dữ liệu
Một kỹ sư ứng dụng tại Google có thể nhận mức lương đến 353.000 USD/1 năm. Nếu có địa điểm cao như Phó chủ toạ cáng đáng kỹ thuật thì mức lương khởi điểm là 475.000 USD/1 năm.
Chi tiết mức lương kỹ sư và chuyên gia dữ liệu như sau:

Phó chủ toạ cáng đáng kỹ thuật (làm việc tại California): 475.000 USD
Kỹ sư ứng dụng (California): 100.000 tới 353.000 USD
Kỹ sư trưởng cáng đáng ứng dụng và bình ổn website (California): 389.000 USD
Giám đốc kỹ thuật: 182.000 tới 260.000 USD
Kỹ sư bảo mật (California) 120.000 tới 184.000 USD
Kỹ sư phần mềm: 105.000 tới 189.000 USD
Nhà khoa học nghiên cứu: 132.000 tới 268.000 USD
Nhà khoa học dữ liệu: 105.000 tới 200.000 USD
Kỹ sư xây dựng item: 93.000 tới 153.000 USD
Nhà phân tách dữ liệu: 84.000 tới 162.000 USD
Trưởng nhóm phân tách: 92.482 tới 128.000 USD

2. Lương kỹ sư lắp ráp, màng lưới và phần cứng
Một kỹ sư phần cứng làm việc ở Calfornia cho Google có mức thu nhập lên đến 243.000 USD/1 năm. Mức lương chi tiết của từng địa điểm kỹ sư phần cứng tại Google như sau:

Kỹ sư silicon (California): 124.000 tới 187.000 USD
Kỹ sư phần cứng (California): 110.000 tới 243.000 USD
Kỹ sư phần cứng (Illinois) 93.000 tới 149.000 USD
Kỹ sư bình ổn phần cứng (California): 109.000 tới 126.000 USD
Kỹ sư mạng: 81.000 tới 187.000 USD
Kỹ sư mạng quang đãng (Colorado): 116.000 USD
Kỹ sư lắp ráp: 112.000 tới 195.000 USD
Kỹ sư máy: 106.000 tới 124.940 USD

3. Lương Quản lý dự án và item
Nhân viên làm việc ở địa điểm Quản lý nhóm item tại California của Google có thể được nhận mức lương lên đến 250.000 USD. Mức lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

Quản lý item: 114.650 tới 217.416 USD
Trưởng nhóm item toàn cầu: 124.000 tới 200.000 USD
Quản lý nhóm item (California): 250.000 USD
Quản lý marketing item: 118.000 tới 234.000 USD
Quản lý dự án (California): 153.000 tới 204.000 USD
Phân tích item (California): 85.571 tới 163.000 USD

Bên cạnh mức lương hậu hĩ, Google còn cung ứng nhiều đặc quyền cho nhân viên4. Lương viên chức xây dựng và thưởng thức người sử dụng
Với viên chức xây dựng thưởng thức người sử dụng, mức lương nhưng họ chiếm được có thể lên đến 250.000 USD. Danh sách mức lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

Nhà nghiên cứu thưởng thức người sử dụng (UX): 102.000 tới 206.000 USD
Kỹ sư UX: 116.000 tới 206.000 USD
Nhà xây dựng UX: 120.000 tới 206.000 USD
Người viết UX (California): 125.000 USD
Nhà xây dựng liên quan: 104.000 tới 233.700 USD
Nhà xây dựng hình ảnh: 123.000 tới 196.000 USD

5. Mức lương dành cho viên chức pháp lý, kinh doanh và các địa điểm khác

Cố vấn cấp cao (California): 303.000 USD
Cố vấn công ty (California): 265.000 tới 290.000 USD
Phân tích kinh doanh: 149.000 tới 165.000 USD
Vận hành kinh doanh (California): 135.000 USD
Phân tích vận hành: 114.000 tới 137.000 USD
Phân tích tài chính: 100.000 tới 175.000 USD
Quản lý tài chính: 184.350 tới 187.000 USD
Kế toán: 106.000 tới 146.000 USD

Nhìn vào mức lương trên người chơi có thể thấy Google chi trả rất hậu hĩ cho viên chức của mình. Mức lương lôi cuốn đi kèm với một loạt đặc quyền, nhân tiện ích trong công tác khiến Google nhiều năm liền lọt và top những nơi làm việc có điều kiện tốt nhất trái đất.

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

[rule_2_plain]

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

[rule_2_plain]

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

[rule_3_plain]

#Lương #nhân #viên #Google #có #cao #không #Đây #là #câu #trả #lời

Như các đơn vị bự khác, Google không công khai chế độ chi trả lương của mình. Tuy nhiên, mọi đơn vị Mỹ đều phải tiết lậu mức lương họ dự kiến sẽ trả cho một người nước ngoài khi người này nộp biển sơ xin visa. Dựa trên hơn 6.000 biển sơ xin visa, trang Business Insider đã tổng kết được bảng lương gần như cụ thể của Google.
Bảng lương này cho thấy rằng không phải tình cờ Google lại biến thành một trong những nơi làm việc trong mơ của nhiều người.
Google luôn là nơi làm việc lý tưởng nhất trên thế giới1. Lương kỹ sư và chuyên gia dữ liệu
Một kỹ sư ứng dụng tại Google có thể nhận mức lương đến 353.000 USD/1 năm. Nếu có địa điểm cao như Phó chủ toạ cáng đáng kỹ thuật thì mức lương khởi điểm là 475.000 USD/1 năm.
Chi tiết mức lương kỹ sư và chuyên gia dữ liệu như sau:

Phó chủ toạ cáng đáng kỹ thuật (làm việc tại California): 475.000 USD
Kỹ sư ứng dụng (California): 100.000 tới 353.000 USD
Kỹ sư trưởng cáng đáng ứng dụng và bình ổn website (California): 389.000 USD
Giám đốc kỹ thuật: 182.000 tới 260.000 USD
Kỹ sư bảo mật (California) 120.000 tới 184.000 USD
Kỹ sư phần mềm: 105.000 tới 189.000 USD
Nhà khoa học nghiên cứu: 132.000 tới 268.000 USD
Nhà khoa học dữ liệu: 105.000 tới 200.000 USD
Kỹ sư xây dựng item: 93.000 tới 153.000 USD
Nhà phân tách dữ liệu: 84.000 tới 162.000 USD
Trưởng nhóm phân tách: 92.482 tới 128.000 USD

2. Lương kỹ sư lắp ráp, màng lưới và phần cứng
Một kỹ sư phần cứng làm việc ở Calfornia cho Google có mức thu nhập lên đến 243.000 USD/1 năm. Mức lương chi tiết của từng địa điểm kỹ sư phần cứng tại Google như sau:

Kỹ sư silicon (California): 124.000 tới 187.000 USD
Kỹ sư phần cứng (California): 110.000 tới 243.000 USD
Kỹ sư phần cứng (Illinois) 93.000 tới 149.000 USD
Kỹ sư bình ổn phần cứng (California): 109.000 tới 126.000 USD
Kỹ sư mạng: 81.000 tới 187.000 USD
Kỹ sư mạng quang đãng (Colorado): 116.000 USD
Kỹ sư lắp ráp: 112.000 tới 195.000 USD
Kỹ sư máy: 106.000 tới 124.940 USD

3. Lương Quản lý dự án và item
Nhân viên làm việc ở địa điểm Quản lý nhóm item tại California của Google có thể được nhận mức lương lên đến 250.000 USD. Mức lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

Quản lý item: 114.650 tới 217.416 USD
Trưởng nhóm item toàn cầu: 124.000 tới 200.000 USD
Quản lý nhóm item (California): 250.000 USD
Quản lý marketing item: 118.000 tới 234.000 USD
Quản lý dự án (California): 153.000 tới 204.000 USD
Phân tích item (California): 85.571 tới 163.000 USD

Bên cạnh mức lương hậu hĩ, Google còn cung ứng nhiều đặc quyền cho nhân viên4. Lương viên chức xây dựng và thưởng thức người sử dụng
Với viên chức xây dựng thưởng thức người sử dụng, mức lương nhưng họ chiếm được có thể lên đến 250.000 USD. Danh sách mức lương chi tiết cho từng địa điểm như sau:

Nhà nghiên cứu thưởng thức người sử dụng (UX): 102.000 tới 206.000 USD
Kỹ sư UX: 116.000 tới 206.000 USD
Nhà xây dựng UX: 120.000 tới 206.000 USD
Người viết UX (California): 125.000 USD
Nhà xây dựng liên quan: 104.000 tới 233.700 USD
Nhà xây dựng hình ảnh: 123.000 tới 196.000 USD

5. Mức lương dành cho viên chức pháp lý, kinh doanh và các địa điểm khác

Cố vấn cấp cao (California): 303.000 USD
Cố vấn công ty (California): 265.000 tới 290.000 USD
Phân tích kinh doanh: 149.000 tới 165.000 USD
Vận hành kinh doanh (California): 135.000 USD
Phân tích vận hành: 114.000 tới 137.000 USD
Phân tích tài chính: 100.000 tới 175.000 USD
Quản lý tài chính: 184.350 tới 187.000 USD
Kế toán: 106.000 tới 146.000 USD

Nhìn vào mức lương trên người chơi có thể thấy Google chi trả rất hậu hĩ cho viên chức của mình. Mức lương lôi cuốn đi kèm với một loạt đặc quyền, nhân tiện ích trong công tác khiến Google nhiều năm liền lọt và top những nơi làm việc có điều kiện tốt nhất trái đất.


 • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/luong-nhan-vien-google-co-cao-khong-day-la-cau-tra-loi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button