Biểu mẫu

Mẫu 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký tổng hợp thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

<p>Mẫu 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là gì?

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là mẫu tờ khai được thực hiện để kê khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân.

2. Mẫu 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký tổng hợp thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Số hiệu: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

KHAI BÁO ĐĂNG KÝ THUẾ CHUNG CỦA NGƯỜI CÓ THU NHẬP TỪ Tiền lương, tiền công

(Đối với cá nhân được ủy quyền chi trả cơ quan chi trả thu nhập)

□ Đăng ký thuế Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:

2. Mã số thuế:

3. Cơ quan thuế quản lý:

4. Thông tin đăng ký / thay đổi thuế của cá nhân được ủy quyền như sau:

STT

Tên đầy đủ của người nộp thuế

Mã số thuế (trường hợp thay đổi thông tin

Ngày sinh

Tình dục

Quốc tịch

Thẻ nhận dạng – Chứng minh nhân dân

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện tại

Điện thoại liên hệ

E-mail

Loại giấy tờ tùy thân (CMND / CCCD / Hộ chiếu)

số lượng giấy tờ

Phạm vi ngày

Cấp bởi

Số nhà / đường phố

Phường

Quận

Tỉnh, thành phố

dân tộc

Số nhà / đường phố

Phường

Quận

Tỉnh, thành phố

đầu tiên

2

3

Tôi cam đoan nội dung tờ khai này đúng theo thông tin đăng ký thuế / thay đổi của cá nhân được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

…., ngày… /…/…..

CƠ QUAN THANH TOÁN THU NHẬP hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN CHI TIÊU TRẢ THU NHẬP

Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào một trong hai tiêu chí “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page