Biểu mẫu

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

<p>Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là biểu mẫu thuế mới nhất vừa được Wiki ADS VN cập nhật, đây là biểu mẫu dùng để xác nhận mã số thuế của cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn. về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

  • Mẫu 13- MST: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế
  • Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung
  • Tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cá nhân theo thông tư 105

Số mô hình: 12-MST

(Ban hành kèm theo Thông báo) riêng Số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

Tổng cục thuế / Cục thuế:…

CỤC THUẾ / CỤC THUẾ:….

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

…., ngày (ngày) … Có thể …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO NGƯỜI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN

___________________

Cục Thuế / Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

Thuế phòng của Tỉnh / Thành phố / Huyện bằng cách này, xin thông báo TIN của bạn như sau:

Mã số thuế:………………………………………

Mã số thuế

Tên người nộp thuế: …………………………………… ..

Tên đầy đủ của Người nộp thuế

Con số Thẻ căn cước hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu Phạm vi ngày do

Số thẻ căn cước / căn cước công dân / hộ chiếu ngày tháng năm (dd / mm / yy)… nơi sản xuất….

Địa chỉ thường trú: …………………………… ..

Địa chỉ cư trú

Địa chỉ hiện tại:……………………………..

Địa chỉ hiện tại

Ngày cấp mã số thuế: …………………… ..

Ngày cấp

Yêu cầu người nộp thuế sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Bạn được yêu cầu sử dụng Mã số thuế này theo quy định kể từ ngày áp dụng mã TIN.

CHỦ TỊCH QUAN THOẠI THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

2. Giấy xác nhận mã số thuế cá nhân theo Thông tư 95

Số mô hình: 12-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục thuế / Cục thuế:…
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ:…
——————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————
…………, ngày (tháng)… ..tháng ……………….

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ THUẾ CÁ NHÂN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN
————————————

Cục Thuế / Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

Chi cục Thuế ………… .Văn phòng / Thành phố / huyện / quận / huyện xin thông báo Mã số thuế của Quý khách hàng như sau:

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………… ..

Tên đầy đủ của Người nộp thuế

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu ………… .ngày cấp ………… .nơi cấp …………

Số chứng minh nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu …… .. cấp ngày (đ / mm / yy) …… .. nơi cấp ………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú

Nơi ở: ………………………………………………………………………………………… ..

Địa chỉ hiện tại

Ngày cấp mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp

Yêu cầu người nộp thuế sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Bạn được yêu cầu sử dụng Mã số thuế này theo quy định kể từ ngày áp dụng mã TIN.

TRƯỞNG CỤC THUẾ
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

GHI CHÚ:

  • Giấy chứng nhận này nêu rõ mã số thuế của cá nhân.
  • Ghi chính xác mã số thuế vào tất cả các tờ khai, chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế (nếu trực tiếp nộp thuế).
  • Trường hợp mất Giấy chứng nhận, thay đổi tên, địa chỉ thì phải thông báo ngay với cơ quan thuế nơi đăng ký nộp thuế, cư trú.
  • Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng nhiều mã số thuế sẽ bị xử phạt hành chính.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page