Biểu mẫu

Mẫu báo cáo mất mát tài sản

Wiki ADS VN giới thiệu Mẫu đơn trình báo mất tài sản bao gồm các thông tin về đơn vị trình báo, đơn vị tiếp nhận và xử lý đơn, đơn trình báo mất tài sản và các vấn đề liên quan, cụ thể. Đơn trình báo mất tài sản được gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để xem xét, giải quyết việc mất tài sản của cá nhân. Bạn có thể tải mẫu biên bản mất tài sản về máy và sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa lại. Mời các bạn xem và tải mẫu biên bản mất tài sản tại đây.

  • Mẫu báo cáo của cảnh sát
  • Đơn trình báo mất hộ chiếu – Mẫu MHC
  • Mẫu X07: Báo mất thẻ ABTC ở nước ngoài
  • Mẫu X06: Báo mất thẻ ABTC trong nước

1. Mẫu báo cáo mất mát tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN MẤT TÀI SẢN

Thân mến: ………………………………………………

Trích yếu: ………………………………………………………………………………………………

Tên của tôi: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh……. tháng ……. năm ……. Trong: …………..…………………………………………..

Công việc: ……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: ……………………. …… Ngày cấp: ……………………. Trong:……….

Hộ khẩu thường trú tại: ………… ..thành phố: ……………… .. …… .họ: ……………… ..

Phường (xã, thị trấn): ……………………… Quận (huyện): ………… ..

Tôi xin trân trọng thông báo vào ngày …… tháng …… năm …… ..

Tôi có bị mất không: …………………………………………………… .. ………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Trong: …………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lý do mất tài sản: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….., ngày tháng năm……
Người xin việc

Nhân chứng đầu tiên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhân chứng thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

2. Cách viết báo cáo mất tài sản

Để được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, bạn cần biết cách viết mẫu đơn trình báo trộm cắp tài sản. Làm thế nào để viết nó như thế này:

– Kính gửi: Công an phường / xã, thị trấn

– Đoạn trích: Báo mất tài sản…. (Lưu ý: Ghi tóm tắt nội dung)

– Tên tôi: Ghi họ và tên người báo cáo

– Ngày / tháng / năm sinh / tại…: Ghi rõ ngày tháng năm sinh, nơi sinh của người bị mất tài sản. Nếu tài sản bị mất thuộc về công ty thì viết đơn báo mất tài sản công ty.
– Nghề nghiệp: Ghi rõ nghề nghiệp hiện tại

– Thông tin về CMND: Ghi số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp của người khai báo.

– Nơi thường trú: Ghi rõ địa chỉ nhà theo hộ khẩu thường trú (Trong sổ hộ khẩu)

– Báo cáo quý cơ quan: Ghi rõ thời gian tài sản bị mất

– Tôi có bị mất không: Nhập thông tin chi tiết về tài sản bị mất, số lượng, giá trị, v.v.

– Tại: Ghi rõ vị trí tài sản bị mất

– Lý do mất tài sản: Ghi rõ nguyên nhân khiến tài sản bị mất. Ví dụ: Bị cướp, bị lừa đảo, bị mất trộm theo mẫu đơn trình báo trộm cắp tài sản …

– Người làm đơn phải ghi ngày, ký và ghi rõ họ tên

– Trường hợp có người làm chứng thì ký, ghi rõ họ tên.

– Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì mới được giải quyết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button