Biểu mẫu

Mẫu thư yêu cầu chấp nhận

Wiki ADS VN xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu biên bản yêu cầu nghiệm thu để bạn đọc tham khảo và có thể lập biên bản.

1. Định nghĩa mẫu yêu cầu nghiệm thu là gì?

Mẫu biên bản yêu cầu nghiệm thu là mẫu biên bản được lập để yêu cầu nghiệm thu. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu thụ lý, thời gian, địa điểm lập biên bản, v.v.

2. Mẫu văn bản yêu cầu nghiệm thu

Con số……………

CÂU HỎI ÔN THI KIỂM TRA

Thân mến: ……………………………………………………

Sự thi công: ………………………………………………………………………………………………

Loại: ……………………………………………………

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………

Về:

Nội dung chấp nhận:

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………………………… …………

THỜI GIAN KIỂM TRA
Bắt đầu: …… ngày …… tháng …… Năm 200

Kết thúc: …… ngày …… tháng …… năm 200

Trong: …………

Người nhận: ……………………………………………………

Ký tên Tên: …………………… ..

Ngày: …………………….

Người gửi: ……………………………………………………

Ký tên Tên: …………………… ..

Ngày: …………………….

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button