Wiki

Mẹ Thiên Nhiên

Joseph Werner: Diana of Ephesus as allegory of Nature, c. 1680

Related Articles

Mẹ thiên nhiên (đôi khi được gọi là Mẹ Trái Đất) là một nhân cách hóa tự nhiên của người La Mã tập trung vào các khía cạnh mang lại sự sống và nuôi dưỡng của thiên nhiên bằng cách thể hiện nó, dưới hình thức của người mẹ.

Đông Nam Á


Ở các quốc gia Đông Nam Á Đông Dương tại Campuchia, Lào và Thái Lan, trái đất (terra Firma) được nhân cách hóa là Phra Mae Thorani, nhưng vai trò của cô trong thần thoại Phật giáo khác biệt đáng kể so với Mẹ thiên nhiên. Ở Quần đảo Malay, vai trò đó được lấp đầy bởi Dewi Sri, Người mẹ lúa ở Đông Ấn.

Check Also
Close
Back to top button