0784 488 166

TRỌN BỘ TÀI LIỆU PHÁP LÝ DỰ ÁN MELIA HỒ TRÀM

TRỌN BỘ TÀI LIỆU PHÁP LÝ DỰ ÁN MELIA HỒ TRÀM

  1. QD 4661-QD-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QHCT 1-500 NGÀY 25-11-2016
  2. TÓM TẮT PHÁP LÝ DỰ ÁN
  3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BIỂN NGỌC HỒ TRÀM
  4. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  5. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG BIỆT THỰ BIỂN
  6. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  7. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ HÀNG BIỂN, BAR, HỒ BƠI, SPA, NHÀ ĐÓN TIẾP, NHÀ KỸ THUẬT 1, NHÀ BẢO VỆ 1 2
  8. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 39GPXD
  9. HỒ SƠ PHÁP LÝ – MỐI QUAN HỆ TANZANITE VÀ BIỂN NGỌC HỒ TRÀM – Eng
  10. PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 1.500

TÀI LIỆU DỰ ÁN MELIA HỒ TRÀM

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MELIA HỒ TRÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *