Mét vuông tiếng anh, mét khối tiếng anh là gì?

mét vuông tiếng anh là gì? mét khối tiếng anh là gì ?

Mét vuông tiếng anh là gì?

Square Metre: /skweə//’mi:tə/: mét vuông hay m2.

Mét khối tiếng anh là gì?

Cubic Metre: /’kju:bikəl//’mi:tə/: mét khối hay m3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button