Cuộc Sống

Mời thử sức với 5 bài toán điền số giúp thể dục trí não

Dưới đây là 5 bài toán với các con số, hãy cố gắng tìm ra quy luật và điền câu trả lời vào vị trí của dấu chấm hỏi trong mỗi hình. Bạn có 1 phút để hoàn thành.

Câu hỏi 1:

Câu 2:

Vấn đề điền số

Câu hỏi 3:

Bài toán điền số câu 3.

Câu hỏi 4:

Bài toán điền số câu 4.

Câu hỏi 5:

Bài toán điền số câu 5.

Bài giải

Bạn có thể đưa ra bao nhiêu câu trả lời trong 1 phút? So sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời dưới đây để xem có bao nhiêu câu đúng.

Câu hỏi 1:

Đáp án bài toán điền số

Trong mỗi hình tròn, tổng ba số ở ô màu xanh chia cho 4 sẽ được số ở ô màu trắng. Chúng ta có:

(12 + 18 + 30) / 4 = 15.

(24 + 32 + 24) / 4 = 20.

(3 + 27 + 18) / 4 = 12.

Câu 2:

Đáp án phần điền số câu 2

Trong mỗi hàng, tích của hai số đầu cộng với số thứ ba được số cuối cùng (ở bên phải). Chúng ta có:

2 x 3 + 4 = 10.

3 x 4 + 8 = 20.

4 x 5 + 16 = 36.

Câu hỏi 3:

Số cần điền là 33

Số cần nhập là 33.

Trong mỗi cụm 3 số, bình phương của số trên cùng bên trái trừ đi bình phương của số trên cùng bên phải sẽ được số dưới cùng. Chúng ta có:

9 ^ 2 – 6 ^ 2 = 45.

8 ^ 2 – 5 ^ 2 = 39.

7 ^ 2 – 4 ^ 2 = 33.

Câu hỏi 4:

Số cần nhập là 1.

Mỗi cột gồm 2 ô tạo thành một số có hai chữ số. Từ trái sang phải, các số là hình vuông 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ta có:

16 = 4 ^ 2.

25 = 5 ^ 2.

36 = 6 ^ 2.

49 = 7 ^ 2.

64 = 8 ^ 2.

81 = 9 ^ 2.

Số cần nhập là 1.

Câu hỏi 5:

Số cần điền là 34

Trong mỗi cụm 3 số, tích của hai số đứng đầu và tổng của hai số đó bằng số cuối cùng. Chúng ta có:

(5 x 2) + (5 + 2) = 17.

(6 x 3) + (6 + 3) = 27.

(4 x 6) + (4 + 6) = 34.

Số cần nhập là 34.

Theo VnE

  • 10 câu đố di chuyển que diêm thách thức người giải

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button