Pháp Luật

Mọi trường hợp đều có thể nhận làm sĩ quan

Các trường hợp được nhận vào làm chính thức

Theo Nghị định 115/2020 / NĐ-CP, căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng xem xét thêm. nhận đối tượng làm viên chức trong các trường hợp sau.

  • Điểm mới của Nghị định 115/2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức
  • Hướng dẫn tăng tuổi nghỉ hưu đối với công chức từ ngày 01/01/2021

(1) Trường hợp có ít nhất 5 năm làm việc ở vị trí việc làm cần đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc). còn thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn kể cả thời gian công tác nếu có ở vị trí việc làm. của các đối tượng cụ thể), bao gồm:

– Những người là cán bộ, công chức cấp xã.

Người đang ký hợp đồng lao động để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

– Người làm việc trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Những người đang làm việc trong các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. (Mới)

(2) Người có năng khiếu, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nghề truyền thống.

(3) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến công tác trong lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức. tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị định 115/2020 / NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 29/09/2020.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki ADS VN.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button