Wiki

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

<p>Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm môn LS – ĐL trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử – Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Tư tưởng xuyên suốt của bộ sách là gì?

A. Lấy người dạy làm trung tâm

B. Lấy người học làm trung tâm

C. Cả người học và người dạy làm trung tâm

D. Chuyển tải kiến thức cho người học

Câu 2: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về

A. phẩm chất

B. năng lực chung

C. năng lực đặc thù của môn học

D. cả ba câu a, b, c

Câu 3: Thông tin trong sách giáo khoa được chia làm mấy kênh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Chức năng của kênh hình, câu hỏi trong các bài học của SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. minh họa cho nội dung phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi

B. định hướng cho việc tìm hiểu phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi

C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hình thành kĩ năng

D. bổ trợ cho việc giáo viên khai thác phần chính văn để tổ chức hoạt động học

Câu 5: Hoạt động luyện tập của các bài học địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Lặp lại các thao tác, bài tập, nhiệm vụ để học sinh nắm vững kiến thức mới được cung cấp trong phần khám phá

B. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể

C. Phục vụ việc phát triển cho học sinh các kĩ năng địa lí như kĩ năng bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,…

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong bài học vào thực tiễn cuộc sống

Câu 6: Kiến thức tích hợp được thể hiện trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 ở phần

A. Mở đầu

B. Khám phá kiến thức mới

C. Luyện tập – Vận dụng

D. cả ba ý A, B, C

Câu 7: Phần kiến thức mở rộng và nâng cao nằm trong nội dung nào?

A. Em có biết

B. Cập nhật kiến thức

C. Khám phá

D. Kết nối hiện tại

Câu 8: Sách giáo khoa chú trọng đến trình độ và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 6 thể hiện ở việc

A. lựa chọn hình ảnh phù hợp

B. hạn chế việc sử dụng từ ngữ khó, câu chữ phức tạp

C. thiết kế câu hỏi, hoạt động phù hợp

D. cả ba câu a, b, c

Câu 9: Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập – Vận dụng

B. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng – Luyện tập

C. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng

D. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập

Câu 10: Tiến trình tổ chức một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

A. tương thích về tiến trình tổ chức một bài học với bốn hoạt động chính

B. một vài hoạt động chưa tương thích về tiến trình tổ chức một bài học

C. hoạt động vận dụng chỉ được tiến hành bên ngoài lớp học/ở nhà

D. hoạt động mở đầu chỉ nhằm mục đích giới thiệu nội dung của bài học

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm môn LS – ĐL trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử – Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Tư tưởng xuyên suốt của bộ sách là gì?

A. Lấy người dạy làm trung tâm

B. Lấy người học làm trung tâm

C. Cả người học và người dạy làm trung tâm

D. Chuyển tải kiến thức cho người học

Câu 2: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về

A. phẩm chất

B. năng lực chung

C. năng lực đặc thù của môn học

D. cả ba câu a, b, c

Câu 3: Thông tin trong sách giáo khoa được chia làm mấy kênh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Chức năng của kênh hình, câu hỏi trong các bài học của SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. minh họa cho nội dung phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi

B. định hướng cho việc tìm hiểu phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi

C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hình thành kĩ năng

D. bổ trợ cho việc giáo viên khai thác phần chính văn để tổ chức hoạt động học

Câu 5: Hoạt động luyện tập của các bài học địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Lặp lại các thao tác, bài tập, nhiệm vụ để học sinh nắm vững kiến thức mới được cung cấp trong phần khám phá

B. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể

C. Phục vụ việc phát triển cho học sinh các kĩ năng địa lí như kĩ năng bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,…

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong bài học vào thực tiễn cuộc sống

Câu 6: Kiến thức tích hợp được thể hiện trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 ở phần

A. Mở đầu

B. Khám phá kiến thức mới

C. Luyện tập – Vận dụng

D. cả ba ý A, B, C

Câu 7: Phần kiến thức mở rộng và nâng cao nằm trong nội dung nào?

A. Em có biết

B. Cập nhật kiến thức

C. Khám phá

D. Kết nối hiện tại

Câu 8: Sách giáo khoa chú trọng đến trình độ và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 6 thể hiện ở việc

A. lựa chọn hình ảnh phù hợp

B. hạn chế việc sử dụng từ ngữ khó, câu chữ phức tạp

C. thiết kế câu hỏi, hoạt động phù hợp

D. cả ba câu a, b, c

Câu 9: Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập – Vận dụng

B. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng – Luyện tập

C. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng

D. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập

Câu 10: Tiến trình tổ chức một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

A. tương thích về tiến trình tổ chức một bài học với bốn hoạt động chính

B. một vài hoạt động chưa tương thích về tiến trình tổ chức một bài học

C. hoạt động vận dụng chỉ được tiến hành bên ngoài lớp học/ở nhà

D. hoạt động mở đầu chỉ nhằm mục đích giới thiệu nội dung của bài học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page