Pháp Luật

Nghị định 07/2021 về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành

Quy định chuẩn nghèo đa chiều

Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2021 / NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025.

  • Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phong tỏa và cách xa xã hội
  • 6 công thức tính lương áp dụng từ 01/02/2021

Chunn nghèochậm chạpmáy tínhHởn đaĐúngbạn vào năm 2021

Từ ngày 01/01/2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 59/2015 / QĐ-TTg ngày 19/11/2015.

“Điều 1. Tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020”

1. Tiêu chí thu nhập

a) Chuẩn nghèo: Khu vực nông thôn 700.000 đồng / người / tháng và khu vực thành thị 900.000 đồng / người / tháng.

b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng / người / tháng đối với khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng / người / tháng đối với khu vực thành thị.

… ”

Chuẩn nghèo này là cơ sở để đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở để xác định đối tượng thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế – xã hội khác trong năm 2021.

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025

Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025

– Tiêu chí thu nhập

+ Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng / người / tháng.

+ Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng / người / tháng.

– Tiêu chí về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản

+ Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), bao gồm: việc làm; cô y tá; giáo dục; thả rông; nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; thông tin.

+ Các chỉ tiêu đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ tiêu), bao gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế, giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí hợp vệ sinh; sử dụng các dịch vụ viễn thông; phương tiện tiếp cận thông tin.

– Các dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt của các dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 07/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2021.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki ADS VN.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button