One Punch Man: The Strongest khởi động năm con hổ với một “chiếc Tết” thật bùng nổ

Have a special experience with the new champion Garou and Lightning Flash, receive New Year’s lucky money with millions of gifts and especially immerse yourself in a series of jubilant events to celebrate spring!

1. New Year’s Carp with Big Diamonds (January 31 – February 6)

At the 19:00 mark; 20:00; At 21:00 and 22:00, the system will automatically withdraw rewards for characters with active points reaching 100 before 22:00. After this time, the character loses the bonus and there will be no compensation. In particular, in the 02 days of January 31 and February 1, the reward will be more than the remaining days. For 1-2-3 rank draw will be mailed and 1st place of this activity can get 8,888 Diamonds. Players should note the exact time of the activity is from 05:00 31/01 to 05:00 06/02 to not miss any gifts!

One Punch Man: The Strongest kicks off the year of the tiger with an explosive

2. Benefits x2 happy new spring (February 1 – February 5)

Is an activity for characters reaching level 18 and above at servers open for 14 days. Gamers just need to participate and complete the challenge Daily Version (Exp, Gold, Training) and Potential Challenge will receive x2 props. Please note that the activity time is from 05:00 Feb 1 to 05:00 Feb 5.

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

3. Mysterious shop of the Spirit of Light Flashing to open spring at a bargain price (February 1 – February 4)

The sale and sale of Flashing Souls at the Mystery Shop takes place from 05:00 01/02 to 05:00 04/02, applicable to characters from level 18 and above at the machines. owner has been open for 14 days. Gamers note that each time a new Mystery Shop is created, it will randomly generate a piece of Flashing Aura from 1-3-5 pieces with Vouchers or Diamonds.

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

4. Send Tet greeting cards to receive good luck at the beginning of the year (February 1 – February 8)

It is an activity to send Tet wishes to receive rewards on the occasion of the new spring. The activity takes place from 05:00 February 1 to 05:00 February 8 for all characters from level 18 and above present on the One Punch Man: The Strongest server. Each player will receive a different wish, which can be shared with each other. Each wish can only receive a maximum of 1 reward during the event period and a maximum of 5 wishes per day.

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

5. Training plan to receive great rewards (February 1 – February 8)

Still an activity for characters level 18 and above at the server that has been open for 14 days, gamers only need to complete the task and receive the reward according to the regulations. Depending on the type of mission, the character can receive the Universal Key, Large Exp Water, Basic Skill Book, Monster Energy-Hero Core, High Badge Chest, Random Skill Book Box, Awakening Chip Hero-Monster,… The activity takes place from 05:00 Feb 1 to 05:00 Feb 08.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

6. PK the Arena (February 4 – February 8)

The activity is open from 05:00 Feb 04 to 05:00 Feb 08 for characters level 18 and above on servers that have been open for 14 days. Gamers who complete the quest to receive rewards will receive Research Triumphs, Gold, Research Logs, Orange Sea Bottom Parts Selection Chests, Crystal Shards, Star Rising Supply Tickets, Exquisite Platform 2, Crystals, Continuation Tickets Sacrifice Components, Mark Chest Lv4,…

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

In addition to the above activities, from January 25 to January 30, One Punch Man: The Strongest also has a series of other playgrounds such as new champion Garou, Flashing Halo, Gift Box, New Year Wishes. , Happy New Year, … Many rewards from these activities help gamers have a jubilant new year with lots of fun.

One Punch Man: The Strongest – the first One Punch Man anime copyright mobile game in Vietnam has had a lot of fun and memorable days accompanying Vietnamese gamers, expecting that 2022 will continue to be a breakthrough year. and has many imprints in the Vietnamese game market.

.


Thông tin thêm

One Punch Man: The Strongest khởi động năm con hổ với một “chiếc Tết” thật bùng nổ

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

[rule_3_plain]

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

Trải nghiệm đặc biệt với tướng mới Garou cùng Hào Quang Chớp Nhoáng, nhận lì xì năm mới với triệu triệu quà tặng và đặc biệt là đắm mình trong chuỗi sự kiện tưng bừng mừng xuân sang!

1.Cá Chép Năm Mới lì xì Kim cương khủng (31/01 – 06/02)
Vào các mốc 19:00; 20:00; 21:00 và 22:00 hệ thống sẽ tự động rút thưởng dành cho các nhân vật có điểm năng động ngày đạt 100 trước 22:00. Sau thời gian này, nhân vật mất thưởng và sẽ không có chuyện nhận bù. Đặc biệt, trong 02 ngày 31/01 và 01/02 thì phần thưởng sẽ nhiều hơn các ngày còn lại. Đối với thứ hạng 1-2-3 thì rút thưởng sẽ gửi qua thư và hạng 1 của hoạt động này có thể nhận được 8.888 Kim cương. Người chơi hãy lưu ý thời gian chính xác của hoạt động là từ 05:00 31/01 đến 05:00 06/02 để không bị lỡ bất cứ phần quà tặng nào!

2. Lợi ích x2 vui xuân mới (01/02 – 05/02) 
Là hoạt động dành cho nhân vật đạt cấp độ 18 trở lên tại các máy chủ mở được 14 ngày. Game thủ chỉ cần tham gia và hoàn thành vượt thử thách Phó bản hằng ngày (Exp, Vàng, Huấn luyện) và Thử thách tiềm năng đều sẽ nhận được x2 đạo cụ. Hãy lưu ý thời gian của hoạt động là từ 05:00 01/02 đến 05:00 05/02.

3. Tiệm Thần Bí Hồn Hào Quang Chớp Nhoáng khai xuân giá hời (01/02 – 04/02) 
Hoạt động mở bán giảm giá Hồn Hào Quang Chớp Nhoáng tại cửa hàng Tiệm Bí Ẩn diễn ra trong khoảng thời gian 05:00 01/02 đến 05:00 04/02 áp dụng cho các nhân vật từ cấp 18 trở lên tại các máy chủ đã mở được 14 ngày. Game thủ lưu ý rằng mỗi lần tạo mới Tiệm Bí Ẩn sẽ ngẫu nhiên ra mảnh Hào Quang Chớp Nhoáng số lượng từ 1-3-5 mảnh bằng Phiếu hoặc Kim cương.
 
4. Gửi thiệp chúc Tết nhận may mắn đầu năm (01/02 – 08/02) 
Là hoạt động gửi lời chúc Tết nhận thưởng nhân dịp đầu xuân mới. Hoạt động diễn ra từ 05:00 01/02 đến 05:00 08/02 dành cho tất cả nhân vật từ cấp 18 trở lên có mặt trên toàn server One Punch Man: The Strongest. Mỗi người chơi sẽ nhận được 1 câu chúc khác nhau, có thể chia sẻ cho nhau câu chúc. Mỗi câu chúc chỉ có thể nhận thưởng tối đa 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện và mỗi ngày tối đa nhận thưởng 5 câu chúc.

5. Kế hoạch bồi dưỡng nhận thưởng lớn  (01/02 – 08/02) 
Vẫn là một hoạt động dành cho nhân vật cấp 18 trở lên tại máy chủ đã mở 14 ngày, game thủ chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng theo quy định. Tùy vào loại hình nhiệm vụ mà nhân vật có thể nhận Chìa Vạn Năng, Nước Exp lớn, Sách Kỹ Năng Cơ Bản, Năng Lượng Quái Nhân-Lõi Anh Hùng, Rương Huy Hiệu Cao, Hộp Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên, Chip Thức Tỉnh Anh Hùng-Quái Nhân,… Hoạt động diễn ra từ 05:00 01/02 đến 05:00 08/02.

6. Đã tay PK Đấu Trường (04/02 – 08/02)
Hoạt động được mở từ 05:00 04/02 đến 05:00 08/02 dành cho nhân vật cấp 18 trở lên ở máy chủ đã mở 14 ngày. Game thủ hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng sẽ nhận Tâm Đắc Nghiên Cứu, Vàng, Nhật Ký Nghiên Cứu, Rương Chọn Linh Kiện Đáy Biển Cam, Mảnh Tinh Thạch, Vé Tiếp Tế Tăng Sao, Bục Tinh Xảo 2, Tinh Thạch, Vé Tiếp Tế Linh Kiện, Rương Ấn Ký Lv4,…

Bên cạnh các hoạt động kể trên, từ ngày 25/01 – 30/01, One Punch Man: The Strongest còn có hàng loạt các sân chơi khác như tướng mới Garou, Hào Quang Chớp Nhoáng, Hộp Ưu Đãi, Lời Chúc Tân Xuân, Mừng Năm Mới,… Rất nhiều phần thưởng từ các hoạt động này giúp game thủ có một khởi đầu năm mới tưng bừng nhiều niềm vui.
One Punch Man: The Strongest – tựa game mobile bản quyền anime One Punch Man đầu tiên tại Việt Nam đã có những tháng ngày đồng hành cùng game thủ Việt thật vui, đáng nhớ, kỳ vọng rằng 2022 sẽ tiếp tục là một năm bứt phá và có nhiều dấu ấn tại thị trường game Việt.

Share

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

[rule_2_plain]

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

[rule_2_plain]

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

[rule_3_plain]

#Punch #Man #Strongest #khởi #động #năm #con #hổ #với #một #chiếc #Tết #thật #bùng #nổ

Trải nghiệm đặc biệt với tướng mới Garou cùng Hào Quang Chớp Nhoáng, nhận lì xì năm mới với triệu triệu quà tặng và đặc biệt là đắm mình trong chuỗi sự kiện tưng bừng mừng xuân sang!

1.Cá Chép Năm Mới lì xì Kim cương khủng (31/01 – 06/02)
Vào các mốc 19:00; 20:00; 21:00 và 22:00 hệ thống sẽ tự động rút thưởng dành cho các nhân vật có điểm năng động ngày đạt 100 trước 22:00. Sau thời gian này, nhân vật mất thưởng và sẽ không có chuyện nhận bù. Đặc biệt, trong 02 ngày 31/01 và 01/02 thì phần thưởng sẽ nhiều hơn các ngày còn lại. Đối với thứ hạng 1-2-3 thì rút thưởng sẽ gửi qua thư và hạng 1 của hoạt động này có thể nhận được 8.888 Kim cương. Người chơi hãy lưu ý thời gian chính xác của hoạt động là từ 05:00 31/01 đến 05:00 06/02 để không bị lỡ bất cứ phần quà tặng nào!

2. Lợi ích x2 vui xuân mới (01/02 – 05/02) 
Là hoạt động dành cho nhân vật đạt cấp độ 18 trở lên tại các máy chủ mở được 14 ngày. Game thủ chỉ cần tham gia và hoàn thành vượt thử thách Phó bản hằng ngày (Exp, Vàng, Huấn luyện) và Thử thách tiềm năng đều sẽ nhận được x2 đạo cụ. Hãy lưu ý thời gian của hoạt động là từ 05:00 01/02 đến 05:00 05/02.

3. Tiệm Thần Bí Hồn Hào Quang Chớp Nhoáng khai xuân giá hời (01/02 – 04/02) 
Hoạt động mở bán giảm giá Hồn Hào Quang Chớp Nhoáng tại cửa hàng Tiệm Bí Ẩn diễn ra trong khoảng thời gian 05:00 01/02 đến 05:00 04/02 áp dụng cho các nhân vật từ cấp 18 trở lên tại các máy chủ đã mở được 14 ngày. Game thủ lưu ý rằng mỗi lần tạo mới Tiệm Bí Ẩn sẽ ngẫu nhiên ra mảnh Hào Quang Chớp Nhoáng số lượng từ 1-3-5 mảnh bằng Phiếu hoặc Kim cương.
 
4. Gửi thiệp chúc Tết nhận may mắn đầu năm (01/02 – 08/02) 
Là hoạt động gửi lời chúc Tết nhận thưởng nhân dịp đầu xuân mới. Hoạt động diễn ra từ 05:00 01/02 đến 05:00 08/02 dành cho tất cả nhân vật từ cấp 18 trở lên có mặt trên toàn server One Punch Man: The Strongest. Mỗi người chơi sẽ nhận được 1 câu chúc khác nhau, có thể chia sẻ cho nhau câu chúc. Mỗi câu chúc chỉ có thể nhận thưởng tối đa 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện và mỗi ngày tối đa nhận thưởng 5 câu chúc.

5. Kế hoạch bồi dưỡng nhận thưởng lớn  (01/02 – 08/02) 
Vẫn là một hoạt động dành cho nhân vật cấp 18 trở lên tại máy chủ đã mở 14 ngày, game thủ chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng theo quy định. Tùy vào loại hình nhiệm vụ mà nhân vật có thể nhận Chìa Vạn Năng, Nước Exp lớn, Sách Kỹ Năng Cơ Bản, Năng Lượng Quái Nhân-Lõi Anh Hùng, Rương Huy Hiệu Cao, Hộp Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên, Chip Thức Tỉnh Anh Hùng-Quái Nhân,… Hoạt động diễn ra từ 05:00 01/02 đến 05:00 08/02.

6. Đã tay PK Đấu Trường (04/02 – 08/02)
Hoạt động được mở từ 05:00 04/02 đến 05:00 08/02 dành cho nhân vật cấp 18 trở lên ở máy chủ đã mở 14 ngày. Game thủ hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng sẽ nhận Tâm Đắc Nghiên Cứu, Vàng, Nhật Ký Nghiên Cứu, Rương Chọn Linh Kiện Đáy Biển Cam, Mảnh Tinh Thạch, Vé Tiếp Tế Tăng Sao, Bục Tinh Xảo 2, Tinh Thạch, Vé Tiếp Tế Linh Kiện, Rương Ấn Ký Lv4,…

Bên cạnh các hoạt động kể trên, từ ngày 25/01 – 30/01, One Punch Man: The Strongest còn có hàng loạt các sân chơi khác như tướng mới Garou, Hào Quang Chớp Nhoáng, Hộp Ưu Đãi, Lời Chúc Tân Xuân, Mừng Năm Mới,… Rất nhiều phần thưởng từ các hoạt động này giúp game thủ có một khởi đầu năm mới tưng bừng nhiều niềm vui.
One Punch Man: The Strongest – tựa game mobile bản quyền anime One Punch Man đầu tiên tại Việt Nam đã có những tháng ngày đồng hành cùng game thủ Việt thật vui, đáng nhớ, kỳ vọng rằng 2022 sẽ tiếp tục là một năm bứt phá và có nhiều dấu ấn tại thị trường game Việt.

Share


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-mobile/one-punch-man-the-strongest-khoi-dong-nam-con-ho-voi-mot-chiec-tet-that-bung-no.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button