Biểu mẫu

Phiếu xếp loại chất lượng đảng viên

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên do Wiki ADS VN sưu tầm và đăng tải là mẫu phiếu đánh giá của một đảng viên trong cùng chi bộ đánh giá một đảng viên khác về mức độ hoàn thành công việc trong năm. Xin vui lòng tham khảo.

  • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm
  • Bản tự kiểm điểm mẫu của thành viên dự bị
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

đầu tiên. Phiếu xếp loại chất lượng đảng viên số 1

ĐẢNG BỘ:……

BỘ: ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm…….

VOTES

Xếp loại chất lượng đảng viên năm …… ..

(tại Hội nghị Chi bộ …)

TT

Họ và tên

thành viên của bữa tiệc

Tự công nhận xếp hạng

Nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Bỏ phiếu cho xếp hạng chất lượng

thành viên của bữa tiệc

Ghi chú

Hoàn thành XSNV

NV hoàn thành tốt

Hoàn thành NV

Không hoàn thành NV

đầu tiên

Nguyễn Văn A

2

3

(Không cần phải ký tên)

(Ghi chú: Tích lũy phiếu bầu từ Trinh độ cao cao nhất xuống Trinh độ caothấp hơn gần kề với Trinh độ cao kết quả nàoNếu được trên 50% đảng viên chính thức của chi bộ tán thành thì cầm lấy mức chất lượng đó đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đảng bộ hoặc đề nghị cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên)

2. Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên số 2.

ĐẢNG BỘ……………………….

BỘ …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………… .ngày… tháng… năm 201…

VOTES
Xếp loại chất lượng đảng viên năm…

Không Họ và tên
thành viên của bữa tiệc
Đảng viên tự phân loại Đảng viên trong chi bộ đánh giá
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc Hoàn thành
nhiệm vụ
Có những hạn chế ở mỗi bên Không hoàn thành nhiệm vụ
(đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ghi chú:

  • Cột (2): Ghi danh sách đảng viên đã được đánh giá chất lượng ở chi bộ (do chi ủy ghi).
  • Cột (3): Ghi bản tự phân loại đảng viên (do chi ủy ghi).
  • Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ được đánh giá bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng đối với từng đảng viên.
  • Tính kết quả: Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên đó được xếp loại theo nội dung của Bữa tiệc. sử dụng từng cột.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn Vui lòng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button