Wiki

Piastre

Piastre Tờ bạc 100 đồng của Đông Dương thuộc Pháp, khoảng năm 1954

Related Articles

Piastre hay piaster là đơn vị tiền tệ của Đông Dương thuộc Pháp (gồm Việt Nam, Campuchia, và Lào) và của Đế quốc Ottoman. Trước đây, nó tương đương với một đôla bạc, hoặc một peso.

Đơn vị chính


  • Đồng bạc Đông Dương (piastre của Đông Dương thuộc Pháp)
  • Tên người châu Âu dùng để chỉ kuruş – đơn vị tiền tệ chính tại Đế quốc Ottoman

Đơn vị con


  • 1/100 của đồng bảng Ai Cập
  • 1/100 của đồng dinar Jordan
  • 1/100 của đồng lira Liban
  • 1/100 của đồng bảng Sudan
  • 1/100 của đồng bảng Syria

Cách dùng trong ngôn ngữ


Tiền bạc được ban hành bởi các ngân hàng tư nhân đầu tiên trong những vùng nói tiếng Pháp được định đơn vị là piastre. Từ này vẫn còn được sử dụng một cách không chính thức trong tiếng lóng của tiếng Pháp tại Québec (tiếng Québécoise) và tại Acadie (tiếng Acadien) để ám chỉ đồng đô-la Canada. Từ tiếng Pháp chính thức cho đồng đô-la Canada là dollar.

Piastre cũng là từ tiếng Pháp nguyên gốc để chỉ đồng đô-la Mỹ, được dùng trong văn bản tiếng Pháp về Cuộc mua bán Louisiana và cách dùng đó vẫn còn phổ biến trong tiếng Pháp ở Louisiana. Từ tiếng Pháp chính thức để chỉ đồng đô-la Mỹ là dollar.

Piastre là một tên khác cho đồng kuruş, bằng 1/100 đồng lira mới của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là đồng lira cũ.

Xem thêm


  • Piastra

Liên kết ngoài


Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Piastre.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Check Also
Close
Back to top button