Pháp Luật

Quyết định 1066 / QĐ-BNV về thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020 do BNV quản lý

Thủ tục hành chính về quản lý tuyển dụng viên chức của Bộ Nội vụ

Quyết định 1066 / QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và cán bộ quản lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1066 / QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng. sử dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.
Theo đó, miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất, có bằng tốt nghiệp ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ hai, có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, đi du học, học ngoại ngữ. Người nước ngoài tại Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Thứ ba, có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào chức danh cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin được miễn thi môn tin học.

Ngoài ra, một số đối tượng được cộng điểm trong xét tuyển viên chức là: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả. của vòng 2 điểm; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào điểm vòng 2; …

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quản trị này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button