Pháp Luật

Quyết định số 34/2020 / QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

Danh sách nghề nghiệp Việt Nam mới nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 34/2020 / QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

Danh mục nghề Việt Nam được sử dụng để thống kê về lao động Việt Nam và là cơ sở để quản lý lao động theo ngành nghề.

Theo đó, Danh mục nghề tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định gồm hai phần:

Phần I: Danh sách các ngành nghề ở Việt Nam:

Cấp độ 1: Cấp độ kỹ năng. Mức độ kỹ năng thể hiện mức độ khó khăn và phức tạp trong việc thực hiện công việc.

Mức 2 đến mức 5: Lĩnh vực chuyên môn.

Lĩnh vực chuyên môn bao gồm chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc kinh nghiệm đạt được khi thực hiện công việc.

Phần II: Nội dung Danh mục các nghề ở Việt Nam.

Danh mục nghề ở Việt Nam được sử dụng trong công tác thống kê của Việt Nam và là cơ sở để tổng hợp thông tin thống kê về lao động theo nghề.

Chi tiết xem trong file đính kèm hoặc tải về tại đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quản trị này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button