Văn Học

Sơ đồ tư duy bài tỏ lòng Phạm Ngũ Lão – Ngữ Văn 10

Để tìm hiểu và phân tích sơ đồ tư duy bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, các em hãy Anh Dũng SEO cùng tham khảo Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Sơ đồ tư duy bài tỏ lòng Phạm Ngũ Lão – Ngữ Văn 10


Sơ đồ tư duy bài tỏ lòng Phạm Ngũ Lão - Ngữ Văn 10
Sơ đồ tư duy bài tỏ lòng Phạm Ngũ Lão – Ngữ Văn 10

Con người thời đại

Con người thời đại
Con người thời đại

Khát vọng cá nhân

Khát vọng cá nhân
Khát vọng cá nhân

Tổng kết


Tỏ lòng là bài thơ thể hiện được tình yêu nước gắn với trách nhiệm và khát vọng bảo vệ đất nước của Phạm Ngũ Lão, bên cạnh bài Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, Cảm nhận về bài thơ Tỏ lòng, Vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ lòng, Phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button