Wiki

Soạn bài Cánh cửa nhớ bà (trang 123)

<p>Soạn bài Cánh cửa nhớ bà trang 123 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 29 trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki ADS:

Soạn bài phần Đọc – Bài 29: Cánh cửa nhớ bà

Khởi động

Nói về tình cảm của em đối với ông bà.

Gợi ý trả lời:

Em luôn yêu quý và kính trọng ông bà. Em mong ông bà luôn mạnh khỏe.

Trả lời câu hỏi

1. Ngày cháu còn nhỏ, ai thường cài then trên của cánh cửa?

2. Vì sao khi cháu lớn, bà lại là người cài then dưới của cánh cửa?

3. Sắp xếp các bức tranh sau theo thứ tự 3 khổ thơ trong bài.

4. Câu thơ nào nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới?

Gợi ý trả lời:

1. Ngày cháu còn nhỏ, bà thường cài then trên của cánh cửa.

2. Khi cháu lớn, bà lại là người cài then dưới của cánh cửa vì khi đó lưng bà đã còng.

3. Sắp xếp: 3 – 1 – 2

4. Câu thơ nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới: Lại nhớ bà khôn nguôi.

1. Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hoạt động:

Luyện tập theo văn bản đọc

2. Tìm từ những chỉ hoạt động có thể kết hợp với từ “cửa”.

Gợi ý trả lời:

1. Những từ ngữ chỉ hoạt động: cài, đẩy, về

2. Những chỉ hoạt động có thể kết hợp với từ “cửa”: đẩy cửa, đóng cửa, chốt cửa, cài cửa, mở cửa,..

1. Viết chữ hoa: Ô, Ơ

Viết chữ hoa: Ô, Ơ

2. Viết ứng dụng: Ông bà sum vầy cùng con cháu.

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Bà cháu

(Theo Trần Hoàng Dương)

Bà cháu

Nghe kể chuyện.

Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Soạn bài Cánh cửa nhớ bà trang 123 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 29 trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki ADS:

Nói về tình cảm của em đối với ông bà.

Gợi ý trả lời:

Em luôn yêu quý và kính trọng ông bà. Em mong ông bà luôn mạnh khỏe.

1. Ngày cháu còn nhỏ, ai thường cài then trên của cánh cửa?

2. Vì sao khi cháu lớn, bà lại là người cài then dưới của cánh cửa?

3. Sắp xếp các bức tranh sau theo thứ tự 3 khổ thơ trong bài.

4. Câu thơ nào nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới?

Gợi ý trả lời:

1. Ngày cháu còn nhỏ, bà thường cài then trên của cánh cửa.

2. Khi cháu lớn, bà lại là người cài then dưới của cánh cửa vì khi đó lưng bà đã còng.

3. Sắp xếp: 3 – 1 – 2

4. Câu thơ nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới: Lại nhớ bà khôn nguôi.

1. Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hoạt động:

Luyện tập theo văn bản đọc

2. Tìm từ những chỉ hoạt động có thể kết hợp với từ “cửa”.

Gợi ý trả lời:

1. Những từ ngữ chỉ hoạt động: cài, đẩy, về

2. Những chỉ hoạt động có thể kết hợp với từ “cửa”: đẩy cửa, đóng cửa, chốt cửa, cài cửa, mở cửa,..

1. Viết chữ hoa: Ô, Ơ

Viết chữ hoa: Ô, Ơ

2. Viết ứng dụng: Ông bà sum vầy cùng con cháu.

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Bà cháu

(Theo Trần Hoàng Dương)

Bà cháu

Câu 2. (trang 125 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Nghe kể chuyện.

Câu 3. (trang 125 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page