Những câu stt buồn bằng tiếng anh – buồn hay nhất – khi chia tay

Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)

Những câu stt buồn bằng tiếng anh – buồn hay nhất – khi chia tay

Dưới đây chúng tôi tổng hợp những câu stt buồn bằng tiếng anh – những câu stt buồn nhất – những câu stt khi chia tay dành cho các bạn.

1. Những câu stt buồn bằng tiếng anh

Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front , but I ‘ll be with you when you need me.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lost it -> Người ta bảo rằng: nếu bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, thì khi bạn mất đi mới cảm thấy hối tiếc. Vậy mà có những thứ ta rất trân trọng nhưng cuối cùng vẫn mất đấy thôi
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
Smile to cover up the sad, silent interpretation of everything -> Mỉm cười để che đậy nỗi buồn, im lặng để giải thích cho tất cả mọi chuyện.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
aughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it -> Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it -> Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around -> Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile -> Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
Do not ever forget me because if I thought you would forget me, I will never leave.
Những câu stt buồn bằng tiếng anh (1)
Sadness is always the legacy of the past, regrets are pains of the memory -> Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

2. Những câu stt buồn hay nhất

Những câu stt buồn hay nhất Những câu stt buồn hay nhất Những câu stt buồn hay nhất Những câu stt buồn hay nhất Những câu stt buồn hay nhất Những câu stt buồn hay nhất

3. Những câu stt buồn khi chia tay