Wiki

Thiếu niên ái

Để xem một thể loại truyện tranh mời đọc Shōnen-ai.

Related Articles

Đây là một dạng đồng tính luyến ái.

Tình yêu và nụ hôn
hình trên một chiếc cốc Athen thế kỷ 5 TCN, vẽ bởi một họa sĩ Briseis. Louvre

Thiếu niên ái hay yêu trai trẻ (tiếng Anh: pederasty) là mối quan hệ giữa một người đàn ông lớn tuổi hơn và một thiếu niên nam ngoài gia tộc. Từ pederasty xuất phát từ từ paiderastia tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình yêu của những con trai.

Thiếu niên ái Buổi trưa nóng (1911)
Tác giả Henry Scott Tuke (1858–1929). Nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất của Tuke vẽ những thiếu niên và thanh niên nam. Ông gắn liền với phong trào Uranian.

Trong lịch sử, thiếu niên ái đã có dưới nhiều dạng phong tục và thói quen trong các nền văn hóa khác nhau. Hình thái thiếu niên ái thay đổi theo thời gian, có lúc được xem là một lý tưởng, có lúc bị xem là tội lỗi. Trong lịch sử châu Âu, sự biểu hiện văn hóa có cấu trúc nhất là thiếu niên ái kiểu Athen và trở nên nổi bật nhất vào thế kỷ 6 TCN. Những dạng thiếu niên ái Hy Lạp là đề tài của các tranh luận triết học trong đó dạng xác thịt không được tán thành so với các dạng nghệ thuật khiêu dâm nhưng vừa phải và mang tính chất tinh thần.

Mặt pháp luật của thiếu niên ái ở hầu hết các nước hiện tại dựa trên quy định về tuổi quan hệ tình dục. Những dạng thiếu niên ái bất hợp pháp được coi là lạm dụng tình dục trẻ em.

Check Also
Close
Back to top button