Pháp Luật

Thông tư 19/2020 / TT-BCT sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Thông tư số 19/2020 / TT-BCT

Thông tư 19/2020 / TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thương nhân phải khai báo chứng nhận xuất xứ trong vòng 07 ngày

Ngày 14/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2020 / TT-BCT sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, nhà xuất khẩu đủ điều kiện nhận Văn bản chấp thuận có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ xin Văn bản chấp thuận trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp Văn bản chấp thuận. Thương nhân phải khai báo và đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ và các chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu trên hệ thống eCoSys trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp.

Đồng thời, cơ sở xuất khẩu để được tự chứng nhận xuất khẩu hàng hóa cần đáp ứng 03 điều kiện sau (quy định cũ tại Thông tư 28/2015 / TT-BCT yêu cầu 04 điều kiện): Là người sản xuất, kinh doanh sản xuất; Không vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Có đội ngũ nhân viên được đào tạo về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, có trường hợp thu hồi Thư chấp thuận khi thương nhân không hoàn thành trách nhiệm của một nhà xuất khẩu đủ tiêu chuẩn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/09/2020.

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực Thương mại này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button