Pháp Luật

Thông tư 39/2020 / TT-BTTTT quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông

Thông tư số 39 2020 BTTTT

Thông tư 39/2020 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông.

Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 39/2020 / TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông.

Cụ thể, phần mềm của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông gồm: phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông; phần mềm hệ thống phát thanh truyền hình ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, trong trường hợp cần kết nối đài ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông với đài hữu tuyến hữu tuyến hoặc đài không dây FM đang hoạt động thì phải sử dụng thiết bị tích hợp tự động đáp ứng yêu cầu. quy chuẩn kỹ thuật cơ bản.

Ngoài ra, hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin tỉnh khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thành phần khác phải có biện pháp bảo đảm an toàn dữ liệu. các yêu cầu về bảo mật thông tin có được đáp ứng hay không.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2021.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button