0784 488 166

Chữ ký đẹp tên Giỏi

Chữ ký đẹp tên Giỏi

Tham khảo thêm:

“Giỏi” trong giỏi giang, tài giỏi. Tên này mang ý nghĩa thuần Việt, dùng để thể hiện mong muốn con lớn lên sẽ giỏi, có tài, có thể thực hiện được nhiều việc khó khăn.

Chữ ký tên giỏi
Chữ ký tên giỏi

CHỮ KÝ ĐẸP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *