0784 488 166

Bảng ký tự fb mới nhất năm 2018

Dưới đây là bảng ký tự FB mới nhất năm 2018 giúp cho các bạn có thể dễ dàng bình luận, chat fb hoặc cập nhật trạng thái cho mình

Tham khảo thêm:

Bảng ký tự fb mới nhất năm 2018
Bảng ký tự fb mới nhất năm 2018

I. Bảng ký tự FB

II. Bảng ký tự fb – bảng ký tự ALT

Bước 1: Đầu tiên bạn phải bật phím Num lock hoặc Scr Lock trên bàn phím cái đã.

Bước 2: Giữ phím Alt và gõ số tương ứng (Nhớ phải gõ số tại hàng phím bên tay phải mới được).

Ví dụ: Muốn chèn ☺, chỉ cần giữ phím Alt rồi gõ số 1 là ra ☺
           Muốn chèn ♥, Alt+3 là ra ♥ (thường người ta ghi tắt quá trình là Alt+số)
Symbol Alt Codes Symbol Alt Codes Symbol Alt Codes
Kí tự alt cơ bản
263a 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 2642 11 2640 12
13 14 15
16 17 2195 18
203c 19 20 § 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 Space 32 ! 33
34 # 35 $ 36
% 37 & 38 39
( 40 ) 41 * 42
+ 43 , 44 45
. 46 / 47 0 48
1 49 2 50 3 51
4 52 5 53 6 54
7 55 8 56 9 57
: 58 ; 59 < 60
= 61 > 62 ? 63
@ 64 A 65 B 66
C 67 D 68 E 69
F 70 G 71 H 72
I 73 J 74 K 75
L 76 M 77 N 78
O 79 P 80 Q 81
R 82 S 83 T 84
U 85 V 86 W 87
X 88 Y 89 Z 90
[ 91 \ 92 ] 93
^ 94 _ 95 ` 96
a 97 b 98 c 99
d 100 e 101 f 102
g 103 h 104 i 105
j 106 k 107 l 108
m 109 n 110 o 111
p 112 q 113 r 114
s 115 t 116 u 117
v 118 w 119 x 120
y 121 z 122 { 123
| 124 } 125 ~ 126
127 Ç 128 ü 129
é 130 â 131 ä 132
à 133 å 134 ç 135
ê 136 ë 137 è 138
ï 139 î 140 ì 141
Ä 142 Å 143 É 144
æ 145 Æ 146 ô 147
ö 148 ò 149 û 150
ù 151 ÿ 152 Ö 153
Ü 154 ¢ 155 £ 156
¥ 157 158 ƒ 159
á 160 í 161 ó 162
ú 163 ñ 164 Ñ 165
ª 166 º 167 ¿ 168
169 ¬ 170 ½ 171
¼ 172 ¡ 173 « 174
» 175 176 177
178 179 180
181 182 183
184 185 186
187 188 189
190 191 192
193 194 195
196 197 198
199 200 201
202 203 204
205 206 207
208 209 210
211 212 213
214 215 216
217 218 219
220 221 222
223 α 224 ß 225
Γ 226 π 227 Σ 228
σ 229 µ 230 τ 231
Φ 232 Θ 233 Ω 234
δ 235 236 φ 237
ε 238 239 240
± 241 242 243
244 245 ÷ 246
247 ° 248 249
· 250 251 252
² 253 254 0128
0132 0133 0134
0135 ˆ 0136 0137
Š 0138 0139 Œ 0140
0145 0146 0147
0148 0150 0151
˜ 0152 0153 š 0154
0155 œ 0156 Ÿ 0159
¨ 0168 © 0169 ® 0174
¯ 0175 ³ 0179 ´ 0180
¸ 0184 ¹ 0185 ¾ 0190

 

III. Ký tự au

 

Các dấu:

Sắc  :   141

Huyền  :   0204

Hỏi  :   0210

Ngã  :    0222

Nặng  :   149

Các chữ cái:

ă  :   0227

ô  :   147

ê  :   136

ư  :   0253

ơ  :   01269

â  :   131

á  :   160

í  :   161

ó  :   162

ú  :   163

à  :  133

è  :   138

ù  :   151

Các kí tự đặc biệt Au:

∞  :   236 hoặc 7148

•  :   7 hoặc 06549

←  :   8475

↑  :   15384

↓  :   5145

†  :   0134 hoặc 01414

…  :   0133

™  :   0153

ß  :   225 hoặc 049631

Ç  :   128 hoặc 09415

€  :   0128 hoặc 09856

¯  :   0175 hoặc 0687 hoặc 0943

─  :   196 hoặc 81604

¹  :   0185

²  :  253

³  :  0179

¥  :   157 hoặc 925 hoặc 0165

ƒ  :   159

§  :   21

¿  :   168 hoặc 52648

ð  :   02544 hoặc 01264

Ð :  0208

£  :   924

Ø  :   0504

«  :   174 hoặc 0171 hoặc 94126

»  :   175 hoặc 0187

®  :   0174

©  :   0169 hoặc 0425

½ : 171

¼  :   172

°  :   01456

▼  :   9247

♪  :   2573

♣  :   5

♥  :   2563

♠  :   14086

╗ :   8379

╚ : 9416

╦  :   86731

▄  :   8156

■  :   18942

♀  :   4108

þ  :   09726

₧  :   84126

Θ  :   72169

∟  :   36892

Γ  :   8162

Ω  :   48106

÷  :   72438

∩  :   72943

╓  :   8150

╨  :   49360

╜  :   2749

│ : 179

║ : 186 hoặc 59834

├ : 18627

╞  :   57286

╟  :   2759

ª  :   75942

æ : 9361

Æ  :   61842

å  :   9606

¢  :   05794

ë  :   081643Å  :   399

ï  :   30859

σ  :   2789

▒  :   5297

▓  :   5298

Ä  :   9614

φ  :   82157

Φ  :  8424

┬ : 7362

┴ : 7361

≡ : 5104

± : 5105

≈ : 247

IV. Tên đẹp trong Au

(¯`•._.•[ (tên) ]•._.•´¯)

¨°o.O (Tên) O.o°

×÷•.•´¯`•)» (tên) «(•´¯`•.•÷×

• ••^v´¯`×) (tên) (×´¯`v^•• •

,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸-(_ (tên) _)-,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸

– – –^[ (tên) ]^– – –

••.•´¯`•.•• (tên) ••.•´¯`•.••

`•.¸¸.•´´¯`••._.• (tên) `•.¸¸.•´´¯`••._.•

(¯`•._) (tên) (¯`•._)

¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’ (tên) ¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’

Oº°‘¨ (tên) ¨‘°ºO

׺°”˜”°º× (tên) ׺°”˜`”°º×

.•´¯`•-> (tên) <-•´¯`•.

<º))))><.•´¯`•. (tên) ¸.•´¯`•.¸><((((º>

– -¤–^] (tên) [^–¤- –

~²ºº0~ (tên) ~²ºº8~

._|.<(+_+)>.|_. (tên) ._|.<(+_+)>.|_.

..|..<(+_ (tên) _+>..|..

-•=»‡«=•- (tên) -•=»‡«=•-

•°o.O (tên) O.o°•

––––•(-• (tên) •-)•––––

(¯`•¸•´¯) (tên) (¯`•¸•´¯)

••¤(`×[¤ (tên) ¤]×´)¤••

—(••÷[ (tên) ]÷••)—

•ï¡÷¡ï• (tên) •ï¡÷¡ï•

•!¦[• (tên) •]¦!•

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (tên) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

°¨¨°º”°¨¨°(_.•´¯`•«¤° (tên) °¤»•´¯`•._)°¨¨°º”°¨¨°

»-(¯`v´¯)-» (tên) »-(¯`v´¯)-»

°l||l° (tên) °l||l°

•°¤*(¯`°(F)( (tên) )(F)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤* (tên) *¤]´)÷¤—

¸.´)(`•[ (tên) ]•´)(` .¸

÷±‡± (tên) ±‡±÷

+*¨^¨*+ (tên) +*¨^¨*+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *