Giáo Dục

Tiếng Anh 6 Unit 2: Clil

Tiếng Anh 6 Unit 2: Clil giúp các em học sinh lớp 6 trả lời câu hỏi Tiếng Anh trang 32 Cuốn sách Chân trời sáng tạo Unit 2: Days. Qua đó các em dễ dàng làm bài, nắm chắc kiến ​​thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Người soạn nhạc Clil Unit 2 lớp 6 được biên soạn theo chương trình Bộ sách Friends Plus – Chân trời sáng tạo 6, giúp quý thầy cô giáo tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết sau của Dữ liệu lớn:

Bài 1

Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Đọc văn bản và nối các từ với số 1-7 trên bản đồ. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong ô. Đọc văn bản và nối các từ với số 1-7 trên bản đồ.)

kinh độ Prime Meridian

Giờ trung bình Greenwich phía đông

tây bắc nam

Múi giờ

Múi giờ giúp chúng ta biết được bây giờ là mấy giờ ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Điều này là do khi Trái đất quay, mặt trời chỉ chiếu vào một phần của Trái đất, vì vậy khi đó là buổi sáng ở quốc gia của bạn, thì đó là ban đêm ở quốc gia khác.

Trái đất có 24 múi giờ. Các đường cho mỗi múi giờ đi từ bắc xuống nam. Chúng được gọi là các đường kinh độ. Đường trên bản đồ ở kinh độ 0 ° được gọi là Kinh tuyến gốc. Đường này đi qua Greenwich, ở Luân Đôn. Thời gian ở đó được gọi là Giờ chuẩn Greenwich (GMT).

Trái đất quay 15 ° kinh độ mỗi giờ (24 x 15 ° = 360 °). Các địa điểm phía đông của Kinh tuyến chính đi trước GMT. Ví dụ, Istanbul là khoảng 30 ° về phía đông của Kinh tuyến gốc, vì vậy thời gian ở đó là GMT cộng thêm hai giờ. Các địa điểm phía tây của Kinh tuyến chính nằm sau GMT. Ví dụ: Rio cách Kinh tuyến gốc khoảng 45 ° về phía Tây, do đó thời gian ở đó là GMT trừ đi ba giờ. Vì vậy, khi ở London là 12 giờ đêm, ở Istanbul là 2 giờ chiều và 9 giờ sáng ở Rio.

Dịch bài đọc:

Múi giờ

Múi giờ giúp chúng ta biết được mấy giờ ở các nơi khác nhau trên thế giới. Điều này là do khi Trái đất quay, mặt trời chỉ chiếu sáng ở một phần của Trái đất, vì vậy khi trời sáng ở quốc gia của bạn, thì ban đêm ở quốc gia khác.

Trái đất có 24 múi giờ. Các đường cho mỗi múi giờ đi từ bắc xuống nam. Chúng được gọi là các đường kinh độ. Đường trên bản đồ ở kinh độ 0 ° được gọi là Kinh tuyến gốc. Con đường này đi qua Greenwich, ở London. Thời gian ở đó được gọi là Giờ chuẩn Greenwich (GMT).

Trái đất quay theo kinh độ 15 ° mỗi giờ (24 x 15 ° = 360 °). Các vị trí phía đông của Kinh tuyến chính đi trước GMT. Ví dụ, Istanbul là khoảng 30 ° về phía đông của Kinh tuyến gốc, vì vậy thời gian ở đó là GMT cộng thêm hai giờ. Các vị trí phía tây của Kinh tuyến chính nằm sau GMT. Ví dụ, Rio nằm khoảng 45 ° về phía tây của Kinh tuyến gốc, vì vậy thời gian ở đó là GMT trừ đi ba giờ. Vì vậy, khi đó là 12 giờ đêm ở London, bây giờ là 2 giờ chiều ở Istanbul và 9 giờ sáng ở Rio.

Gợi ý cho câu trả lời

1. Kinh tuyến gốc

(Kinh tuyến)

2. Giờ chuẩn Greenwich

(Giờ chuẩn GMT)

3. phía bắc (Phia Băc)
4. tây (Hướng Tây) 5. đông (Phía đông) 6. phía nam (phía Nam)

7. kinh độ (kinh độ)

Bài 2

Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai. Sửa các câu sai. (Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai. Sửa các câu sai.)

1. Các đường kinh độ đi từ đông sang tây.

2. Kinh tuyến gốc là tên của một múi giờ.

3. Greenwich là một phần của London.

4. Thời gian ở những nơi phía tây của Kinh tuyến chính đi trước GMT.

Gợi ý cho câu trả lời

1. Sai

2. Sai

3. Đúng

4. Sai

1. Sai (Họ đi từ bắc đến nam.)

(Các đường kinh độ kéo dài từ đông sang tây. => Sai: Các đường kinh độ kéo dài từ bắc xuống nam.)

2. Sai (Kinh tuyến gốc là đường tại 0o kinh độ.)

(Đường kinh độ là tên của múi giờ. => Sai: Đường kinh độ chính là đường ở kinh độ 0o.)

3. Đúng

(Greenwich là một phần của Luân Đôn.)

4. Sai (Thời gian ở những nơi phía đông của Kinh tuyến chính đi trước GMT.)

(Thời gian ở những nơi phía tây của kinh độ chính là trước GMT. => Sai: Thời gian ở những nơi phía đông của kinh độ chính là trước GMT.)

bài 3

Nhìn vào đồng hồ và trả lời các câu hỏi. (Nhìn đồng hồ và trả lời các câu hỏi.)

Nhìn đồng hồ và trả lời các câu hỏi

1. Thành phố 1-6 ở những nước nào?

2. New York đi trước hay sau GMT?

3. Hà Nội trước GMT bao nhiêu giờ?

4. Brasilia trễ hơn GMT bao nhiêu giờ?

5. Nếu ở London là 12 giờ đêm, thì ở Brisbane là mấy giờ?

6. Bạn đang ở New York lúc 9 giờ tối Có phải là một ý kiến ​​hay khi gọi điện cho bạn của bạn ở London? Tại sao tại sao không?

Gợi ý cho câu trả lời

1. Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil, Úc, Việt Nam.

(Các thành phố 1-6 ở những quốc gia nào? – Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Braxin, Úc, Việt Nam.)

2. Nó ở phía sau.

(New York đi trước hay sau GMT? – Phía sau.)

3. Còn bảy giờ nữa.

(Bao nhiêu giờ trước GMT là Hà Nội? – Trước 7 giờ sáng.)

4. Còn ba giờ nữa.

(Bao nhiêu giờ sau GMT? – Sau 3 giờ.)

5. Bây giờ là 10 giờ tối

(Nếu là 12 giờ trưa ở London, thì mấy giờ ở Brisbane? – 10 giờ tối.)

6. Không, vì bây giờ là 2 giờ sáng

(Tôi đang ở New York, bây giờ là 9 giờ tối. Tôi có nên gọi điện thoại cho bạn mình ở London không? Tại sao / Tại sao không? – Không, vì đã 2 giờ sáng.)

Bài 4

SỬ DỤNG NÓ! Làm việc theo cặp. Hoàn thành bảng. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian ở các thành phố khác nhau. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Hoàn thành bảng. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian (giờ) ở các thành phố khác nhau.)

Thành phố GMT + / – Thời gian
London 1 giờ chiều
Tokyo + 9 giờ
thành phố Mexico 8 giờ sáng
Sydney 11 giờ tối
Rio – 3 giờ
Hà nội + 7 giờ

MỘT: Chào! Tôi đang ở London. Bạn ở đâu?

(Xin chào! Tôi đang ở London. Bạn đang ở đâu?)

B: Tôi ở Hà Nội.

(Tôi ở Hà Nội.)

MỘT: Bây giờ là 1 giờ chiều ở Luân Đôn. Mấy giờ ở Hà Nội?

(Bây giờ là 1 giờ chiều ở Luân Đôn. Mấy giờ ở Hà Nội?)

B: Bây giờ là 8 giờ tối

(8 giờ tối.)

Gợi ý cho câu trả lời

Thành phố GMT + / – Thời gian
London 1 giờ chiều
Tokyo + 9 giờ 10 giơ tôi
thành phố Mexico – 7 giờ 8 giờ sáng
Sydney + 10 giờ 11 giờ tối
Rio – 3 giờ 10 giờ sáng
Hà nội + 7 giờ 8 giờ tối

MỘT: Chào! Tôi đang ở Tokyo. Bạn ở đâu?

(Xin chào! Tôi đang ở Tokyo. Bạn đang ở đâu?)

B: Tôi đang ở Sydney.

(Tôi đang ở Sydney.)

MỘT: Bây giờ là 10 giờ tối ở Tokyo. Mấy giờ ở Sydney?

(Bây giờ là 1 giờ chiều ở Tokyo. Mấy giờ ở Sydney?)

B: Bây giờ là 11 giờ tối

(11 giờ đêm)

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button