Biển số xe Lạng Sơn

Biển số xe Lạng Sơn
Biển số xe Lạng Sơn

Biển số xe Lạng Sơn


Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của Thành phố Lạng Sơn và các huyện thuộc tỉnh Lào Cai hiện nay:

 • Biển số xe thành phố Lạng Sơn: 12-P1.
 • Biển số xe huyện Bình Gia: 12-B1.
 • Biển số xe huyện Cao Lộc: 12-D1.
 • Biển số xe huyện Hữu Lũng: 12-H1.
 • Biển số xe huyện Lộc Bình: 12-L1.
 • Biển số xe huyện Bắc Sơn: 12-S1.
 • Biển số xe huyện Tràng Định: 12-T1.
 • Biển số xe huyện Văn Quan: 12-U1.
 • Biển số xe huyện Văn Lãng: 12-V1.
 • Biển số xe huyện Chi Lăng: 12-X1.
 • Biển số xe huyện Đình Lập: 12-Z1.

Ký hiệu biển số xe ô tô của tỉnh Lạng Sơn: 24A, 24B, 24C, 24D, 24LD, 24R, 24KT.

Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới

[table id=2 /]

Câu hỏi liên quan


1. Biển số xe 12 ở tỉnh nào?

Câu trả lời: Tỉnh Lạng Sơn

2. Biển số xe tỉnh Lạng Sơn số mấy?

Câu trả lời: 12

Tổng hợp: anhdungseo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button