Giáo Dục

Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, Vận dụng cũng như bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 62, 63, 64, 65, 66 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với đầy đủ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải bài 14 Chương II. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp cũng như bài tập mà cô giáo đã giao:

Giải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống Luyện tập và vận dụng

Thực hành 1

Thực hiện các bổ sung sau:

a) (- 12) + (- 48)

b) (- 236) + (- 1 025)

Câu trả lời gợi ý:

Một. Chúng ta có:

(- 12) + (- 48)

= – (12 + 48)

= -60

b. Chúng ta có:

(- 236) + (- 10 025)

= – (236 + 10 025)

= – 1 261.

Ứng dụng 1

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (H.3.12):

Một tàu ngầm cần lặn (coi như theo phương thẳng đứng) đến điểm A dưới đáy biển. Khi đoàn tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m thì thước đo cho biết đoàn tàu còn cách A. 45 m thì điểm A nằm ở độ cao nào?

Câu trả lời gợi ý:

Tàu đang ở độ cao -135m mà còn phải lặn thêm 45m nữa, tức là -45m nữa mới đến được A.

=> A ở độ cao: (-135) + (-45) = – (135 + 45) = – 180 (mét)

Vậy điểm A ở độ cao – 180 mét.

Thực hành 2

Tìm số đối của mỗi 5 và -2 và vẽ chúng trên cùng một trục số.

Câu trả lời gợi ý:

– Số nghịch đảo của 5 là -5;

– Ngược lại của -2 là 2.

Biểu diễn trên trục số:

Thực hành 2

Thực hành 3

Tính toán hợp lý:

a) (-2019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Câu trả lời gợi ý:

a) (-2 019) + (-550) + (-451)

= [(-2 019) + (-451)] + (-550) -> (thuộc tính giao hoán và kết hợp)

= – (2 019 + 451) + (-550)

= (- 2 470) + (- 550)

= – (2 470 + 550)

= – 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

= [(-2) + (-6)] + (5 + 9) -> (thuộc tính giao hoán và kết hợp)

= – (2 + 6) +14

= (-8) + 14

= 14 – 8 = 6

Áp dụng 2

Sử dụng phép cộng hai số nguyên có dấu khác nhau để giải bài toán sau:

Một tàu thăm dò đáy biển một ngày trước đó đang hoạt động ở độ cao – 946 m (trên mực nước biển). Ngày hôm sau họ cho máy nổi cách ngày hôm trước 55 m. Tàu thăm dò đáy biển sẽ hoạt động ở độ cao nào vào ngày hôm sau?

Câu trả lời gợi ý:

Ta có: Máy chuyển động theo chiều dương

(Vì máy bay nổi 55 m so với ngày hôm trước)

=> Ngày hôm sau, tàu thăm dò hoạt động ở độ cao:

(- 946) + 55 = – (946 -55) = -891 (m)

Kết luận: Ngày hôm sau, tàu thăm dò hoạt động ở độ cao -891 m.

Thực hành 4

Tính các hiệu sau:

a) 5 – (-3) b) (-7) – 8

Câu trả lời gợi ý:

a) 5 – (-3) = 5 + 3 = 8

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = – (7 + 8) = -15

Dùng 3

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000 m là -48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27oC. Sự khác biệt giữa nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10.000 m và khi nó hạ cánh là bao nhiêu?

Câu trả lời gợi ý:

Sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài máy bay ở độ cao 10000m và lúc hạ cánh là:

27 – (- 48) = 27 + 48 = 75o

Kết luận: Sự chênh lệch nhiệt độ là 75 oC.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 tập 1

Bài 3.9

Tổng của hai số cùng dấu

a) (-7) + (-2)

c) (-11) + (-7)

b) (-8) + (-5)

d) (-6) + (-15)

Câu trả lời gợi ý:

a) (-7) + (-2) = -9

c) (-11) + (-7) = -18

b) (-8) + (-5) = -13

d) (-6) + (-15) = -21

Bài 3.10

Tổng của hai số có dấu khác nhau

a) 6 + (-2)

c) (-10) + 4

b) 9 + (-3)

d) (-1) + 8

Câu trả lời gợi ý:

a) 6 + (-2) = 4

c) (-10) + 4 = -6

b) 9 + (-3) = 6

d) (-1) + 8 = 7

Bài 3.11

Biểu diễn số -4 và nghịch đảo của nó trên một dòng số

Câu trả lời gợi ý:

Số nghịch đảo của 4 là -4. Chúng tôi đại diện cho chúng trên trục số:

Bài 3.11

Bài 3.12

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 – (-2)

c) 27 – 30

b) (-7) – 4

d) (-63) – (-15)

Câu trả lời gợi ý:

a) 9 – (-2) = 11

c) 27 – 30 = -3

b) (-7) – 4 = -11

d) (-63) – (-15) = -80

Bài 3.13

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ bên. Theo quy ước, chiều dương từ C đến B (nghĩa là vận tốc và khoảng cách từ C đến B được biểu thị bằng một số dương và theo chiều ngược lại là một số âm). Hai ca nô cách nhau bao nhiêu km sau một giờ nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 11km / h và 6km / h

b) 11km / h và -6km / h

Bài 3.13

Câu trả lời gợi ý:

a) Hai ca nô cách nhau: 11 – 6 = 5 (km)

b) Hai ca nô cách nhau: 11 – (-6) = 17 (km)

Bài 3.14

Mỗi hình sau thể hiện phép tính nào?

Bài 3.14

Câu trả lời gợi ý:

a) Hình mô tả phép tính: (-5) + 3 = -2

b) Hình vẽ mô tả phép tính: 2 – 5 = -3

Bài 3.15

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)

c) (-35) + (-15)

b) (-8) – 7

d) 12 – (-8)

Câu trả lời gợi ý:

a) (-3) + (-2) = -5

c) (-35) + (-15) = -50

b) (-8) – 7 = -15

d) 12 – (-8) = 20

Bài 3.16

Tính toán hợp lý:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10)

Câu trả lời gợi ý:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127 = [152 – (-18)] – [127 – (-73)] = 170 – 200 = -30

b) 7 + 8 + (-9) + (-10) = 15 + (-19) = -4

Bài 3.17

Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi:

a) x = -26

b) x = 76

c) x = (-28) – (-143)

Câu trả lời gợi ý:

a) (-156) – x = (-156) – (-26) = -130

b) (-156) – x = (-156) – 76 = -232

c) (-156) – x = (-156) – (-28) + (-143) = -271

Bài 3.18

Thay mỗi ‘*’ bằng một chữ số thích hợp để được:

Một) gạch ngang {-6 *}) + (- 34) = - 100

b) (-789) + gạch ngang {2 **} = - 515

Câu trả lời gợi ý:

Một) gạch ngang {-6 *}) + (- 34) = - 100

(gạch ngang {-6 *}) = -100 - (-34)

(gạch ngang {-6 *}) = 66

Vậy dấu * là chữ số 6

b) (-789) + gạch ngang {2 **} = - 515

(gạch ngang {2 **}) = -515 - (-789)

(gạch ngang {2 **}) = 274

Vậy hai dấu * là 7 và 4. tương ứng

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button