Wiki

Toán lớp 4: Nhân với số có hai chữ số trang 69

<p>Giải bài tập SGK Toán 4 trang 69 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có hai chữ số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 69

Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 86 × 53     b) 33 × 44      c) 157 × 24     d) 1122 × 19

Gợi ý đáp án:

Tính giá trị của biểu thức 45 × a với a bằng 13; 26; 39

Gợi ý đáp án:

Nếu a = 13 thì 45 × a = 45 × 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 × a = 45 × 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 × a = 45 × 39 = 1755

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Gợi ý đáp án:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 × 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 69 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có hai chữ số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đặt tính rồi tính:

a) 86 × 53     b) 33 × 44      c) 157 × 24     d) 1122 × 19

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 69 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức 45 × a với a bằng 13; 26; 39

Gợi ý đáp án:

Nếu a = 13 thì 45 × a = 45 × 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 × a = 45 × 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 × a = 45 × 39 = 1755

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 4)

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Gợi ý đáp án:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 × 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page