Wiki

Toán lớp 5: Luyện tập trang 58

<p>Giải bài tập SGK Toán 5 trang 58 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 58 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 58

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 5)

a) Tính nhẩm

1,48 × 10

15,5 × 10

5,12 × 100

0,9 × 100

2,571 × 1000

0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

Gợi ý đáp án:

a) 1,48 x 10 = 14,8

15,5 x 10 = 155

5,12 x 100 = 512

0,9 x 100 = 90

2,571 x 1000 = 2571

0,1 x 1000 = 100

b) 8,05 x 10 = 80,5;

8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050;

8,05 x 10 000 = 80 500.

Bài 2 (trang 58 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 × 50;     b) 12,6 × 800;       c) 12,82 × 40;     d) 82,14 × 600

Gợi ý đáp án:

Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 < x < 7

Gợi ý đáp án:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 58 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 58 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

a) Tính nhẩm

1,48 × 10

15,5 × 10

5,12 × 100

0,9 × 100

2,571 × 1000

0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

Gợi ý đáp án:

a) 1,48 x 10 = 14,8

15,5 x 10 = 155

5,12 x 100 = 512

0,9 x 100 = 90

2,571 x 1000 = 2571

0,1 x 1000 = 100

b) 8,05 x 10 = 80,5;

8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050;

8,05 x 10 000 = 80 500.

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 × 50;     b) 12,6 × 800;       c) 12,82 × 40;     d) 82,14 × 600

Gợi ý đáp án:

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 5)

Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Bài 4 (trang 58 SGK Toán 5)

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 < x < 7

Gợi ý đáp án:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page