Wiki

Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 51

<p>Giải bài tập SGK Toán 5 trang 51, 52 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Tổng nhiều số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 51, 52

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 5)

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

b) 6,4 + 18,36 + 52

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Gợi ý đáp án:

Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):

a b c (a + b) + c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2
1,34 0,52 4

Gợi ý đáp án:

a b c (a + b) +c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2 (2,5 +6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 +1,2) = 10,5
1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5, 86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5)

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

Gợi ý đáp án:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)

= 38,6 + 10

= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)

= 10 + 9

= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)

= 10 + 1

= 11

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 51, 52 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Tổng nhiều số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 51, 52

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 5)

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

b) 6,4 + 18,36 + 52

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Gợi ý đáp án:

Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):

a b c (a + b) + c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2
1,34 0,52 4

Gợi ý đáp án:

a b c (a + b) +c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2 (2,5 +6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 +1,2) = 10,5
1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5, 86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5)

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

Gợi ý đáp án:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)

= 38,6 + 10

= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)

= 10 + 9

= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)

= 10 + 1

= 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page