Top List

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt (ADS)

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) xây dựng năm 1077, khi quân Tống sai Quách Quỳ lãnh đạo xâm lược việt nam. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai bằng hữu Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này. “Sông núi nước Nam” là phiên bản tuyên ngôn độc lập trước tiên của dân tộc, xác minh hòa bình về lãnh thổ của vương quốc và nêu cao ý chí bảo vệ hòa bình đó trước mọi quân địch xâm lược với giọng thơ đanh thép, uy lực và hùng hồn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm một trong những bài văn phân tích tác phẩm mà gan dạ SEO đã tổng hợp trong nội dung bài viết tiếp tại đây.

Bài thơ xác minh đanh thép, cảm xúc mãnh liệt, tinh thần sắt đá, ý chí quyết tâm không gì lay chuyển, khuất phục nổi. Cảm xúc và ý chí ấy không được thể hiện trực tiếp mà kín mít qua hình tượng và ngôn từ.
Là top 3 tiêu chuẩn mà gan dạ SEO.vn luôn luôn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho xã hội

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 1

sẽ là phiên bản tuyên ngôn độc lập trước tiên của dân tộc Việt Nam, bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” của chủ tướng Lí Thường Kiệt đang trở thành một áng thơ văn bất hủ, không chỉ có xác minh được vấn đề về lãnh thổ, hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam, mà bài thơ còn thể hiện được tính thần lực, tự tôn dân tộc mãnh mẽ của vị chủ tướng tài ba Lí Thường Kiệt cũng như những người dân Việt Nam nói chung. Bài thơ cũng là lời xác minh tuyên bố đanh thép của tác giả so với những kẻ có ý định xâm lăng vào lãnh thổ ấy, xâm phạm vào lòng tự tôn của một dân tộc hero.

Trong trận đánh đấu chống quân Tống của quân dân Đại Việt, chủ tướng Lí Thường Kiệt đã đọc bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” ở đền thờ hai vị thần Trương Hống, Trương Hát – Là hai vị thần của sông Như Nguyệt. Khi bài thơ thần này vang lên vào thời điểm đêm khuya, lại được vọng ra hùng tráng, đanh thép từ một ngôi đền thiêng liêng nên đã làm cho quân Tống vô cùng sợ hãi, chúng đã vô cùng hoảng loạn, lo ngại, nhuệ khí của quân giặc bị suy giảm một cách nhanh gọn lẹ. Cũng nhờ này mà quân dân ta rất có thể tạo ra một thành công lừng lẫy, oai hùng sau đó.

Mở đầu bài thơ, tác giả Lí Thường Kiệt đã xác minh một cách nặng tay rằng, uy lực về vấn đề hòa bình, ranh giới lãnh thổ của dân tộc Đại Việt, đó là ranh giới đã được định sẵn, là nơi sinh sống của người dân Đại Việt. Lời xác minh này không phải chỉ là lời xác minh của tác giả, mà tác giả còn đưa ra những luận chứng tinh xảo, đó là bởi “sách trời” quy định. Tức sự độc lập,hòa bình về lãnh thổ ấy được trời đất quy định, chứng giám. Một thực sự hiển nhiên mà không một ai rất có thể chối cãi được:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời”

Sông núi nước Nam là những vật thuộc quyền sở hữu của người Nam, cũng là những hình Hình ảnh hình tượng không chỉ có cho ranh giới, hòa bình của người nam mà còn xác minh một cách nặng tay rằng quyền sở hữu của “sông núi” ấy là của người Nam. Chúng ta cũng rất có thể thấy đó là lần trước tiên trong một tác phẩm thơ văn mà vấn đề hòa bình dân tộc được xác minh uy lực, hào sảng đến như vậy. không chỉ có là dân tộc có hòa bình, có lãnh thổ mà dân tộc ấy còn tồn tại người đứng đầu, người quản lí, làm chủ người dân của vương quốc ấy, đó đó là “vua Nam”.

hòa bình ấy, lãnh thổ cương vực ấy không phải do người Nam tự quyết định lựa chọn cho mình, người dân nơi ấy chỉ sinh sống, làm ăn sinh hoạt từ rất nhiều năm, do sự định phận của “sách trời”, đó là đấng cao quý vì vậy mọi sự quy định, hướng dẫn của “trời” thường rất có giá trị, thường rất đáng để trân trọng.

“Rành rành” là dùng để làm chỉ sự hiển hiện, tất yếu mà ai cũng rất có thể phân biệt cũng phân biệt được. “Rành rành định phận ở sách trời” có nghĩa vùng lãnh thổ ấy, hòa bình ấy của người Nam đã được sách trời ghi chép rõ ràng, dù cũng muốn cũng không thể chối cãi, phủ định. Như vậy, ở hai câu thơ đầu, tác giả Lí Thường Kiệt không chỉ có đưa ra vấn đề là lời xác minh hào sảng, nặng tay rằng về vùng lãnh thổ, ranh giới vương quốc và hòa bình, quyền làm chủ của nhân dân Đại Việt với vương quốc, dân tộc mình mà tác gỉ còn rất tỉnh táo, tinh xảo khi đưa ra những luận cứ đúng đắn, giàu sức thuyết phục mà còn đưa ra một thực sự mà không một kẻ nào, một thế lực nào rất có thể phủ định, bác bỏ được nó. Giọng văn hào hùng, uy lực nhưng không giấu được niềm tự hào của phiên bản thân Lí Thường Kiệt về hòa bình của dân tộc mình.

Từ sự xác minh uy lực vấn đề hòa bình của dân tộc Đại Việt, Lí Thường Kiệt đã lớn tiếng xác minh, cũng là lời cảnh cáo đến quân địch, đó đó là cái kết cục đầy bi thảm mà chúng sẽ phải đón nhận nếu biết nhưng vẫn cố tình tiến hành hành vi xâm lăng lãnh thổ, gây đau khổ cho nhân dân Đại Việt:

“Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh cho tơi bời”

thực sự hiển nhiên rằng, “Sông núi nước Nam” là do người Nam ở, người Nam làm chủ. Nhưng lũ giặc không hề màng đến sự quy định mang ý nghĩa tất yếu ấy, chúng cố tình xâm phạm Đại Việt cũng là xúc phạm đến sự tôn nghiêm của đạo lí, của luật trời: “Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm” hành vi ngông cuồng, phi nghĩa này của bọn chúng thật đáng bị phê phán, thậm chí đáng để trừng phạt bằng những hình thức thích đáng nhất. Và ở trong bài thơ này, tác giả Lí Thường Kiệt cũng đã đanh thép xác minh cái kết cục đầy bi đát, ê chề cho lũ cướp nước, coi thường đạo lí: “Chúng bay sẽ bị đánh cho tơi bời”. Với toàn bộ sức mạnh cũng như lòng tự tôn, tính chính nghĩa của dân tộc Đại Việt thì lũ xâm lăng chỉ có một kết cục duy nhất, một kết quả không thể tránh khỏi “bị đánh cho tơi bời”.

Như vậy, bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” là một bài thơ, một bài thơ mang chính chính luận rõ ràng, thâm thúy, một phiên bản tuyên ngôn hùng hồn, uy lực của dân tộc Việt Nam. Bài thơ thể hiện lòng tự hào của người Việt Nam về hòa bình thiêng liêng của dân tộc, về sức mạnh vĩ đại của người dân trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm.

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 2

thời điểm cuối năm 1076, quân Tống kéo sang xâm lược việt nam. Dưới quyền thống lĩnh của Thái uý Lí Thường Kiệt, quân Nam chặn giặc tại phòng tuyến sông Cầu, và đến tháng 3 năm 1077, đánh tan quân giặc. Truyền thuyết kể rằng, để khích lệ ý chí chiến đấu của quân ta và làm tan rã tinh thần quân giặc, Lí Thường Kiệt cho đọc bài thơ tại đây giữa đêm khuya trên bờ sông cầu. Mở đầu là câu thơ xác minh quyền độc lập tự chủ của dân tộc:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

(Sông núi nước Nam, vua Nam ở)

Nam quốc là nước Nam, xưng là quốc để xoá sạch tuyệt hảo bị trị trong thời kì Bắc thuộc. Từ thế kỉ X, Ngô Quyền đã đánh đuổi quân Nam Hán trên sống Bạch Đằng, thiết lập một nhà nước độc lập, tự chủ, nhưng bọn phong kiến phương Bắc vẫn xem vương quốc ta là một quận, huyện thuộc Trung Quốc, như đã sắc phong Đinh Bộ Lĩnh làm Giao Chỉ quận vương. Cho nên vào. thời Lí, việc xưng Nam quốc, Nam đế có ý nghĩa lịch sử dân tộc đặc trưng.

Câu thơ nhấn mạnh một chân lí giản dị và đơn giản, hiển nhiên nhưng đầy chiều sâu lịch sử dân tộc sau mười thế kỉ đấu tranh của dân tộc ta, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, tinh thần bình đẳng dân tộc.

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

(Biên giới rõ ràng có ghi tại sách trời.)

Tiệt nhiên là rành rành, có đạo lí chính đáng không thể di dịch được; định phận là danh phận đã được xếp đặt, không thể xáo trộn được. hòa bình của vua Nam trên vương quốc là việc có ghi sẵn trong sách trời. Thiên thư định phận cho nước Nam có bờ cõi riêng, đó là điều tiệt nhiên, là chân lí hiển nhiên.

Nếu câu thơ đầu nhấn mạnh chân lí do con người quy định, thì câu thứ hai mang ý nghĩa chất thần linh chủ nghĩa, một niềm tin gần như tuyệt đối trong thời phong kiến, ý thơ như báo trước thế thắng bại giữa ta và địch. Ta sẽ thắng chẳng những do tài sức chính mình, mà còn do ý trời. Địch sẽ bại vì hành vi phi nghĩa của chúng. Chân lí Nam quốc sơn hà được củng cố thêm bằng sức mạnh siêu nhiên thiên thư định phận, nhằm mục đích xác minh niềm tin thành công của ta. Bài thơ là quyết tâm bảo vệ vương quốc, xác minh thất bại tất yếu của địch:

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?

(Sao mà bọn giặc lại tới xâm phạm?)

Như hà là làm sao, nghịch là trái ngược, lỗ là bọn mọi rợ. đó là một thắc mắc bao hàm thái độ vừa ngạc nhiên, vừa khinh bỉ. Ngạc nhiên vì chúng tự xưng là thiên triều sao lại làm trái mệnh trời; khinh bỉ vì chúng tự phụ là một nước có văn hiến hàng đầu, là Trung Hoa, tinh hoa của mọi dân tộc, sao lại hành vi như kẻ mọi rợ, ỷ mạnh hiếp yếu.

Tư thế của ta vững vàng: Ta giữ gìn biên cương, bảo vệ vương quốc với không thiếu danh phận, rõ ràng chính nghĩa. Chúng là giặc, làm trái lòng trời, làm điều càng rõ phản nghịch. Giọng thơ hùng hồn, lời thơ dõng dạc tố cáo dã tâm của giặc, vừa sỉ vả, miệt thị bọn xâm lược vớitư thế kẻ bề trên nắm lẽ phải trong tay, mắng bọ ngu xuẩn, tham lam đáng khỉnh miệt.

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

(Lũ bây hãy xem sẽ ôm lấy thất bại, hư hỏng)

Nhữ đẳng là cùng một lũ bây, khan tức khán là xem, thủ là nhận lấy, bại là hỏng, thua, hư là trông không, không vào đâu cả. Câu thơ là câu vấn đáp, nhưng không vấn đáp trực tiếp mà báo trước cho chúng biết số phận thua trận tan tành không manh giáp của chúng.

Câu thơ sau cùng nôi tiếp mạch thơ của ba câu trên. Không thông được chân lí của nhân gian, cũng không hiểu biết nhiều thiên lí của trời đất, dẫn quân xâm lăng nước người, chúng bay rồi chống mắt xem sự diệt vong, tan tác một cách nhục nhã. Bài thơ xác minh quyền độc lập, tự chủ của dân tộc ta từ nghìn năm vừa qua. Quyền độc lập, tự chủ này được phát triển rõ ràng trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (Mỗi bên hùng cứ một phương…), và trong Tuyên ngôn độc lập của quản trị Hồ Chí Minh (Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập…)

truyền thống lâu đời lịch sử dân tộc ấy xác định một chân lí: dân tộc ta luôn luôn luôn luôn chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập, tự chủ trên tư thế chính nghĩa. Bọn phong kiến phương Bắc đã mười lăm lần xâm lược việt nam, gần đó là thực dân Pháp rồi đế quốc Mĩ, nhưng sau cùng chúng cũng thất bại, bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Quả thật tinh thần quật khởi chống xâm lược ấy được phát huy từ tinh thần Nam quốc sơn hà Nam đế cư vậy.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 3

hòa bình dân tộc vẫn là một vấn đề nóng bỏng không chỉ có của thời điểm hiện tại mà trong cả trong những ngày quá khứ xa xưa. Sông núi nước Nam rất có thể xem như là phiên bản tuyên ngôn về độc lập, hòa bình trước tiên của dân tộc ta. Bài thơ thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm bảo về hòa bình lãnh thổ của ông phụ vương.

Về xuất xứ của bài Sông núi nước Nam có rất nhiều ghi chép không giống nhau, nhưng chúng đều phải có điểm chung đó là: bài thơ xây dựng nối sát với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc. Vì có nhiều giả thuyết không giống nhau về sự việc xây dựng của tác phẩm nên bài thơ thường được để khuyết danh. Sông núi nước Nam rất có thể xem như là phiên bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc, mang hai nội dung lớn: xác minh độc lập dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập đó. Hai câu đầu xác minh độc lập dân tộc trên cở sở cương vực lãnh thổ và hòa bình:

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Trước hết về hòa bình, Đại Việt là vương quốc có hòa bình riêng, điều này được thể hiện rõ qua cụm từ “Nam đế cư”. Trong phần dịch thơ được dịch là “vua Nam ở”. Ở đây chúng ta cần phải có sự phân biệt rạch ròi giữa đế và vua, vì đó là hai khái niệm rất không giống nhau. Đế là duy nhất, toàn quyền, có quyền lực tối cao tối đa; Vua thì có nhiều, tùy từng đế, quyền lực tối cao xếp sau đế. Bởi vậy, khi sử dụng chữ đế trong bài đã xác minh uy lực quyền của vua Nam với nước Nam, đồng thời khi sử dụng “Nam đế” thì mới sánh ngang hàng với “Bắc đế”, độc lập và không tùy từng Bắc đế.

Về cương vực lãnh thổ, việt nam có cương vực riêng đã được quy định ở sách trời. Căn cứ vào thiên thư việt nam nằm ở phía nam núi Ngũ Lĩnh thuộc địa phận sao Dực và sao Chẩn. tùy từng sách trời để xác minh hòa bình của vương quốc rất phù tương thích với tâm lí, niềm tin của con người thời trước (tin vào số phận, mệnh trời) bởi vậy càng có sức thuyết phục uy lực hơn. Đồng thời sách trời ở đây cũng tương ứng với chân lí khách quan, qua đó tác giả cũng ngầm xác minh sự độc lập của vương quốc ta là chân lí khách quan chứ không phải ý muốn chủ quan.

Hai câu sau xác minh quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta. Trong hai câu thơ này tác giả sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa kinh miệt “nghịch lỗ” – lũ giặc làm điều trái ngược, để gọi những kẻ đi xâm lược. Ngoài ra để vạch trần tính chất phi nghĩa trận đánh tranh, tác giả còn đưa ra hình thức thắc mắc “như hà” (cớ sao). Bởi điều chúng làm là phi phĩa, đi trái lại chân lí khách quan nên tất yếu sẽ chuốc lại diệt vong. Câu thơ cuối vừa có tính chất xác minh, vừa như là lời răn đe, lưu ý trước hành vi xâm lược của chúng: những người sẽ chuốc lấy diệt vong trọn vẹn khi xâm lược Đại Việt.

Bài thơ sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hàm súc và cô đọng. Tác phẩm chỉ có 28 chữ nhưng lại chứa đựng những tư tưởng và tình cảm lớn: xác minh độc lập hòa bình dân tộc và nêu lên quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền độc lập đó. Ngôn từ cô đọng, giàu sức quyến rũ: nam đế cư, nghịch lỗ, như hà,… phối hợp hài hòa và hợp lý giữa biểu cảm và biểu ý: bài thơ thiên về nghị luận trình diễn nhưng ẩn sâu bên trong là những tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của tác giả. Giọng thơ trang trọng, hào hùng, đầy tự tin.

Bài thơ ngắn gọn, hàm súc mà chưa đựng những tư tưởng tình cảm lớn lao, cao đẹp. Văn phiên bản là phiên bản tuyên ngôn trước tiên của dân tộc ta về độc lập, hòa bình của vương quốc. Tác phẩm đã tạo niềm tin, sức mạnh chính nghĩa cho nhân dân ta trong cuộc kháng mặt trận kì của dân tộc.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 4

Bài thơ Sông núi nước Nam mang tên chữ Hán là Nam quốc sơn hà được xem như là của Lí Thường Kiệt sáng tác. Bài thơ xây dựng sau thành công của quân ta trước quân Tông trên dòng sông Như Nguyệt do Lí Thường Kiệt lãnh đạo. Chúng ta xem bài thơ này là phiên bản Tuyên ngôn độc lập trước tiên trong ba phiên bản tuyên ngôn của việt nam.

Bài thơ được tuân theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Hình thức và nội dung của bài thơ là sự việc phối hợp hài hòa và hợp lý trong một kết cấu hoàn hảo và tuyệt vời nhất của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Bài thơ đó là lời xác minh quyền độc lập của dân tộc, hòa bình của vương quốc và thể hiện quyết tâm của toàn dân tộc trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hai câu đầu xác minh điều mà sách trời đã ghi rõ:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Vàng vặc sách trời chia xứ sở.

Câu thơ tưởng như giản dị và đơn giản nhưng chứa đựng một lời tuyên bốhùng hồn. giản dị và đơn giản vì Sông núi nước Nam vua Nam ở, không tồn tại gì phải bàn cãi. Vậy mà lâu nay những thế lực phong kiến phương Bắc không nhìn thấy chân lí ấy. Từ trước Công nguyên, những thế lực phong kiến Trung Hoa đã đem quân xâm chiếm việt nam, coi việt nam như một vùng đất vô chủ. Lí Thường Kiệt đã đem Nam đế đặt ngang hàng với Bắc đế trong hai câu thơ trên.

Đó đó là giá trị của câu thơ. Sự tồn tại của vương quốc Đại Việt thuộc quyền sở hữu của vua Việt là điều hiển nhiên và đã được sách trời ghi rõ. Câu thơ dùng hai chữ Nam đã làm nổi trội danh hiệu Đại Việt và tư thế độc lập của dân tộc. Với cách diễn đạt thật cô đọng, hùng hồn, tác giả đã tuyên bố một chân lí không thể thay đổi: Sông núi nước Nam vua Nam ở.

Câu thơ thứ hai trong bài thơ giúp xác minh thêm chân lí đã xuất hiện trong câu thứ nhất. Tác giả đã khéo sử dụng từ trời trong câu thơ. Tư tưởng phương Đông nói chung tôn vinh mệnh của ý trời còn cao hơn cả lệnh vua, vua cũng phải tuân theo mệnh trời. hòa bình của Đại Việt được sách trời ghi thì không tồn tại ai rất có thể thay đổi được. Điều này đã xác minh nặng tay rằng hòa bình của Đại Việt trước những thế lực xâm lược.

Từ sự xác minh hòa bình của vương quốc, tác giả đã tố cáo hành vi xâm lược của quân địch, đồng thời xác minh ý chí vì độc lập dân tộc, vì hòa bình vương quốc của nhân dân Đại Việt.

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Câu thơ được diễn đạt theo lối nghi vấn nhưng thực ra là để xác minh tính chất phi nghĩa trong việc xâm lược của quân Tông. Tiếp đến, tácgiả xác minh thất bại tất yếu của những kẻ đi xâm lược: chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Câu thơ sau cùng thể hiện một niềm tin tất thắng vào tính chính nghĩa của nhân dân ta, điều này dựa trên cơ sở của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần vì độc lập dân tộc và truyền thống lâu đời đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 5

Bia đá chùa Linh Xứng ở huyện Hà Trung thuộc tỉnh Thanh Hóa sau ngót ngàn năm, nét chữ khắc trên đá “vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt” gửi gắm tấm lòng nhân dân ta đời đời ghi ơn người hero “bạt Tống “để cứu nước cứu dân tộc

“Lý Công nước Việt

Noi dấu tiền nhân

Cầm quân tất thắng

Trị nước yên dân

Danh lừng trung hạ

Tiếng nức gần xa…”

Lý Công là Lý Thường Kiệt, người con vĩ đại của Thăng Long nghìn năm văn vật, tác giả bài thơ “Nam quốc sơn hà “bất hủ. Lý Thường Kiệt là danh tướng thờinhà Lý, tên tuổi nối sát với thành công Sông Cầu – Như Nguyệt trong thế kỷ XI. Năm 1076, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ mang đại binh sang xâm chiếm Đại Việt, Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cầu – Như Nguyệt để chống giặc. Trong những giờ phút giao tranh ác liệt, ông viết bài thơ “Sông nước Nam” để khích lệ và động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Tống.

Bài thơ nói lên niềm tự hào về hòa bình của dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường của nhân dân“Núi sông Nam Việt vua Nam ở,Vằng vặc sách trời chia xứ sởGiặc dữ cớ sao phạm đến đây,Chúng mày nhất định phải tan vỡ” Hai câu thơ đầu, ngôn từ trạng trọng, ý thơ uy lực đanh thép xác minh một chân lí lịch sử dân tộc bất di bất dịch: “Sông núi nước Nam” – nước Đại Việt thân yêu của nhân dân ta là “nơi vua Nam ở”. Theo quan niệm phù tương thích với trang nhã thời bấy giờ, thì vua là tượng trưng cho quyền lực tối cao tối thượng và thay mặt cho quyền lợi tối cao của xã hội dân tộc.

việt nam đã có vua, nghĩa là có người làm chủ. Nam đế có thua kém gì Bắc đế. Nước có vua là có hòa bình, có nền độc lập. Không những thế, “Sông núi Nam Việt được ghi rõ ở sách trời là một chân lí lịch sử dân tộc khách quan không tồn tại ai rất có thể chối cãi được. Bài thơ nói tới việc “Nam đế “ và nói tới việc “thiên thư” và “định phận” để xác minh một niềm tin, một ý chí về chủ quyển vương quốc, về tinh thần tự lập, tự cường dân tộc: “Núi sông Nam Việt vua Nam ở,Vằng vặc sách trời chia xứ sở”. nói theo một cách khác, đó là một lời tuyên ngôn về hòa bình và nền độc lập của Đại Việt.

Mọi niềm tin đều cho ta sức mạnh. Trước họa xâm lăng của ngoại bang, niềm tin về độc lập và hòa bình sẽ làm bùng lên ngọn lửa yêu nước và căm thù giặc trong nhân dân ta. Hai câu tiếp theo, giọng thơ vang lên sang sảng, căm giận. Lý Thường Kiệt nghiêm khắc lên án hành vi ăn cướp trắng trợn của giác Tống. Chúng đã mang quân sang xâm chiếm việt nam. thắc mắc tu từ làm cho lời thơ thêm đanh thép: “Giặc dữ cớ sao phạm đến đây”. hành vi xâm lược của giặc Tống là tàn ác và phi nghĩa. Giết người, đốt phá, ăn cướp, gây ra cảnh chiến tranh điêu tàn.

Chúng thủ đoạn biến việt nam thành quận huyện của Trung Quốc, xâm phạm tới “Nam quốc sơn hà “, làm trái với Giặc Tống nhất định sẽ bị nhàn dân ta giáng những đòn trừng phạt đích đáng: “Chúng mày nhất định phải tan vỡ!” Câu thơ xác minh niềm tin thành công. thành công vì ta có súc mạnh chính nghĩa đánh giặc để bảo vệ sông núi nước Nam. thành công vì nhân dân ta có truyền thống lâu đời yêu nước, có tinh thần đoàn kết quật cường hero chống ngoại xâm. thành công vì tướng sĩ của ta mưu lược, dũng mãnh đánh giặc để giữ gìn quê nhà vương quốc. “Nhất định phải tan vỡ” là bị đánh cho tan tác, không thể một mảnh giáp. “Nhất định phải tan vỡ” là bị thất bại nhục nhã. thực tiễn lịch sử dân tộc đã minh chúng hùng hồn cho câu thơ của Lý Thường Kiệt.

Sông Cầu và bến đò Như Nguyệt là mồ chôn hàng vạn lũ giặc phương Bắc. trước việc giáng trả sấm sét của quân ta, Quách Quỳ phải tháo chạy, thất bại nhục nhã. thành công Sông Cầu – Như Nguyệt là một trong những trang sử vàng chói lọi của Đại Việt.Bài thơ “Sông núi nước Nam” vẫn được mệnh danh là bài thơ “Thần”. Lý Thường Kiệt với tài mưu lược của một nhà quân sự văn võ tuy vậy toàn đã phú cho bài thơ một màu sắc thần linh, có tác dụng động viên tướng sĩ đánh giặc với niềm tin thiêng liêng “Sông núi nước Nam” đã được “Vằng vặc sách trời chia xứ sở”.

Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Giọng thơ danh thép, căm giận, hùng hồn. Nó vừa mang sứ mệnh lịch sử dân tộc như một bài hịch cứu nước, vừa mang ý nghĩa như một phiên bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước Đại Bài thơ là tiếng nói yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Nó biểu thị ý chí và sức mạnh Việt Nam. “Nam quốc sơn hà “là khúc tráng ca chống xâm lăng biểu lộ khí phách và ý chí tự lập tự cường của vương quốc và con người Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 6

Bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt nối sát với thành công sông Cầu năm 1076 của quân dân Đại Việt đánh bại giặc Tống xâm lược.

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách Trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Hai câu thơ đầu nói về núi sông nước Nam, vương quốc Việt Nam là nơi Nam đế cư (vua Nam ở). Hai chữ Nam đế đối sánh tương quan với Bắc đế; Nam đế hùng cứ một phương chứ không phải chư hầu của Thiên triều. Vua Nam là thay mặt cho uy quyền và quyền lợi tối cao cho Đại Việt, cho nhân dân ta. Núi sông nước Nam thuộc hòa bình của Nam đế, có kinh thành Thăng Long, có nền độc lập vững chắc. Không những thế, núi sông nước Nam đã được định phận, đã được ghi rõ ở sách Trời, đã được sách Trời chia xứ sở, nghĩa là có lãnh thổ riêng, biên giới, bờ cõi riêng.

Hai chữ sách Trời (Thiên thư) trong câu thơ thứ hai gợi ra màu sắc thiêng liêng với bao niềm tin mãnh liệt trong tim người. Vần thơ vang lên như một lời tuyên ngôn về hòa bình thiêng liêng của Đại Việt:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách Trời

(Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư).

Từ nhận thức và niềm tin ấy về sông núi nước Nam, Lý Thường Kiệt lên án hành vi xâm lược đầy tội ác, tham vọng bành trướng phi nghĩa của giặc Tống. thủ đoạn, hành vi xâm lược của chúng đã làm trái ý trời, đã xúc phạm đến dân tộc ta. thắc mắc kết tội lũ giặc đã vang lên đanh thép, đầy phẫn nộ:

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

(Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?).

Vị hero dân tộc đã nghiêm khắc cảnh cáo lũ giặc phương Bắc và chỉ rõ chúng sẽ bị nhân dân ta đánh cho tơi bời, chúng sẽ chuốc lấy thất bại nhục nhã:

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

(Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư)

Hai câu 3, 4 với giọng thơ đanh thép hùng hồn đã thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta quyết tâm giáng trả quân Tống xâm lược những đòn chí mạng để bảo vệ sông núi nước Nam. thành công sông Cầu (sông Như Nguyệt) năm 1076 là minh chứng hùng hồn cho ý thơ trên. Triệu Tiết, Quách Quỳ cùng hơn 20 vạn quân Tống đã biết thành quân dân Đại Việt đánh bại, quét sạch khỏi bờ cõi.

Nam quốc sơn hà là bài ca yêu nước chống xâm lăng. Bài thơ đã xác minh hòa bình dân tộc, mệnh danh sức mạnh chiến đấu để bảo vệ vương quốc Đại Việt. Với nội dung ấy, bài thơ Nam quốc sơn hà mang ý nghĩa lịch sử dân tộc như một phiên bản Tuyên ngôn độc lập trước tiên của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 7

Suốt hơn một ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân ta phải sống trong cảnh khát khao mơ ước mong có được một cuộc sống thường ngày hạnh phúc, tự do. Vì thế chúng ta rất có thể tưởng tượng sự sung sướng sẽ lớn dần mức nào khi nước Đại Việt ta có được hòa bình, có tự do và độc lập. lịch sử dân tộc đã ghi danh thế nhưng trong văn học, phải đợi đến gần một trăm năm sau đó, khi bài thơ Nam Quốc sơn hà xây dựng, chúng ta mới có một tuyên ngôn chính thức về hòa bình và ý chí tự lực tự cường của dân tộc chúng ta. Bài thơ từ đó đến nay đã vang vang suốt hàng trăm ngàn năm lịch sử dân tộc:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ hại hư

Nguyên bài thơ được xem như là của tướng quân Lý Thường Kiệt, một người con vĩ đại của đất Thăng Long. Thế nhưng Tính đến thời đại này, câu vấn đáp cho thắc mắc tác giả bài thơ là ai vẫn đang còn bỏ ngỏ. Chỉ biết rằng bài thơ xây dựng khi cuộc giao tranh giữa quân ta với quân đội của Tống triều đang ác liệt. Bài thơ được ngân lên trong ngôi đình của Trương Hống và Trương Hát vì thế mà nó trở thành lời hịch khích lệ lòng quân quyết tiến để tiêu diệt giặc thù. Bài thơ mở đầu trang trọng và vô cùng đanh thép:

Núi sông nước Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở

Câu thơ xác minh một chân lý không thể thay đổi “Sông núi nước Nam” là nơi Vua nam ở. Chữ cư ở trong nguyên phiên bản không chỉ có hiểu là ở mà còn phải biểu là vua Nam có quyền làm chủ trên chính mảnh đất này. Nam đế cũng chẳng thua kém gì Bắc đế. Nước đã có vua nghĩa là đã có độc lập, có hòa bình. Và mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ non sông.

Hơn thế nữa, hòa bình của sông núi nước Nam còn được thiên thư định phận rõ ràng. Nó là một chân lý khách quan, trên đã thuận ý trời dưới lại hợp lòng người vì thế mà không tồn tại ai rất có thể thay đổi được, Hai câu thơ là lời tuyên ngôn đanh thép xác minh ý chí, niềm tin về độc lập hòa bình và về tinh thần tự cường dân tộc của nước Đại Việt chúng ta. nói theo một cách khác hai câu thơ đầu đã tiếp thêm lòng căm thù và ý chí quyết tâm cho lời tuyên ngôn tiếp theo:

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ

hành vi xâm lược dã man, tàn bạo của quân giặc nặng tay rằng là trái với đạo trời. hành vi ấy là phi nghĩa vì thế mà chúng bay nặng tay rằng sẽ phải chuốc lấy diệt vong”. .Nếu hai câu thơ đầu là lời xác minh chân lý về độc lập hòa bình thì lời xác minh chân lý về độc lập hòa bình thì hai câu thơ sau là lời xác minh niềm tin thành công. Có niềm tin ấy bởi chúng ta có tinh thần đoàn kết, có truyền thống lâu đời yêu nước lâu bền. Chúng ta lại có ngọn cờ chính nghĩa và có cả những người con ưu tú, hero luôn luôn chiến đấu mưa lược và dũng mãnh trong những trận đánh tranh để bảo vệ và gìn giữ sự tồn vong của vương quốc, quê nhà.

Nam Quốc sơn hà là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn và tinh xảo. Nó xứng đáng là phiên bản tuyên ngôn độc lập trước tiên ngợi ca lòng yêu nước, ngợi ca niềm tự hào dân tộc, đồng thời cũng biểu thị ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 8

Nhắc đến tuyên ngôn độc lập của vương quốc ta thường nghĩ đến phiên bản tuyên ngôn độc lập được Bác đọc tại quảng trường Ba Đình vào trong ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử dân tộc. Nhưng trước đó đã có một trong những tác phẩm mang dấu tích, tính chất của tuyên ngôn độc lập. Và Trong số đó không thể không nhắc đến bài thơ thần Nam quốc sơn hà.

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, viết bằng chữ Hán. Bài thơ vốn không mang tên. Cái tên “Nam quốc sơn hà” là được những người biên soạn hợp tuyển thơ văn đặt căn cứ vào việc lấy bốn chữ trước tiên của bài thơ. Bài thơ Nam quốc sơn hà có ít nhất là 35 dị phiên bản sách và 8 dị phiên bản thần tích.

Bài thơ này trước tiên được ghi vào sách vở là sách Việt điện u linh tập, tuy vậy phiên bản Nam quốc sơn hà trong Việt điện u linh tập không phải là phiên bản được biết đến nhiều nhất, phiên bản ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư mới là phiên bản được nhiều người biết nhất. Đại Việt sử ký toàn thư được biết đến là bộ chính sử trước tiên có ghi chép bài thơ này.

Nam quốc sơn hà sáng tác năm nào? Phân tích Nam quốc sơn hà, ta thấy bài thơ xây dựng trong một tình trạng lịch sử dân tộc đặc trưng của vương quốc. Vào thời điểm cuối năm 1076, nhà Tống có ý đồ xâm lược Đại Việt. Vua Tống đã cử quân kéo sang xâm lược việt nam. Tuy là nước nhỏ nhưng ta quyết không để mất nước, quân dân đồng lòng cùng chống giặc ngoại xâm.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thái uý Lí Thường Kiệt, quân ta đã chặn giặc tại phòng tuyến sông Cầu, đến tháng 3 năm 1077 thì đánh tan quân giặc. Hiện nay về tác giả của bài thơ này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhưng giả thuyết được nhiều người đồng ý nhất là bài thơ do Lý Thường Kiệt sáng tác. Tương truyền rằng, để khích lệ và động viên ý chí chiến đấu của quân ta cũng để làm tan rã tinh thần quân giặc, Lí Thường Kiệt đã cho đọc bài thơ giữa đêm khuya trên bờ sông Cầu.

Lời thơ ngân vang khắp cả đất trời tạo cho nghĩa quân tin rằng trời đất ủng hộ cuộc kháng chiến và đó là một dấu hiệu tốt, lòng dân được củng cố thanh thế sĩ khí ngày càng tăng. Lý Thường Kiệt thừa thời cơ đó liền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến chủ động tiến công đánh thẳng vào trại giặc.

Phần vì yếu tố bất thần, phần vì tinh thần chiến đấu của quân Việt đang dâng lên rất cao, quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã quá nửa. Quân Tống đại bại. Lý Thường Kiệt nhìn trước thời cuộc nên không tiếp tục tiến công mà liền cho những người sang nghị hoà, mở đường cho quân Tống rút quân về nước, giành lại giang sơn, giữ vững bờ cõi Đại Việt.

xác minh hòa bình vương quốc, phân định rõ ràng về lãnh thổ là những ý chính trong câu thơ trước tiên của người hero Lý Thường Kiệt. Mở đầu bài thơ là câu thơ đanh thép xác minh quyền độc lập tự chủ của dân tộc:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”

(Sông núi nước Nam, vua Nam ở)

“Nam quốc” ở đây ý chỉ nước Nam, với mục đích xác định rõ ràng ranh giới vương quốc. Việc xưng “Nam quốc” đã thể hiện rõ ràng kiên định lập trường về vương quốc. Bởi lẽ một ngàn Bắc Thuộc tuy đã kết thúc khi Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nhưng nhà nước Trung Hoa vẫn chỉ xem việt nam là một quận Giao Chỉ thuộc Trung Hoa. Vì vậy việc xác minh “Nam quốc” mang một ý nghĩa đặc trưng.

Câu thơ ngắt nhịp 4/3, tách thành hai vế “sông núi nước Nam”, “vua Nam ở”. đó là hai vế có mối quan hệ mật thiết gắn bó. Ý thức về không khí lãnh thổ vương quốc quan trọng nhưng việc xác định quyền làm chủ so với lãnh thổ ấy còn quan trọng hơn gấp bội. Tương xứng với “Nam quốc” đó đó là “Nam đế”.

Trong quan niệm của Trung Hoa của có duy nhất vua của Trung Hoa mới xứng là hoàng đế, là thiên tử còn những nước khác chỉ dám xưng vương, chư hầu không tồn tại nước nhỏ nào dám xưng đế ngang hàng với Trung Hoa. Duy chỉ có việt nam đã xác minh uy lực ta và Trung Hoa đều là những nước độc lập có quyền bình đẳng như nhau. Và nước Nam là thuộc hòa bình của người nước Nam mà thay mặt đứng đầu là vua Nam.

Trong một dòng thơ ngắn nhưng hai từ “Nam” xuất hiện không chỉ có tạo nhịp điệu cho câu thơ mà còn xác minh ý thức hòa bình uy lực. Phân tích Nam quốc sơn hà, ta thấy nếu so với Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi – xác định hòa bình trên nhiều phương diện hơn.

“Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu từng lúc không giống nhau

tuy vậy hào kiệt đời nào thì cũng đều phải có”

Còn trong bài thơ “thần” này tuy chỉ mới xác định và xác minh hòa bình so với lãnh thổ chưa trọn vẹn nhưng điều đó không làm giảm đi ý nghĩa của bài thơ. Cơ sở xác định hòa bình dân tộc qua câu thứ thứ hai. Để xác định hòa bình vương quốc, Lý Thường Kiệt đã đưa ra những căn cứ:

“Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.”

(Biên giới rõ ràng có ghi tại sách trời.)

“Tiệt nhiên” là rành rành, rõ ràng, có đạo lí chính đáng không tồn tại ai rất có thể thay đổi hay chối cãi được. Còn “định phận” là xác định những phần. Và trong trường hợp này “phận” ở đây đó là hòa bình lãnh thổ vương quốc thiêng liêng. Nếu so với Nguyễn Trãi ông xác định căn cứ vào lịch sử dân tộc thì Lý Thường Kiệt lại căn cứ vào thiên thư. hòa bình của vua Nam so với vương quốc là việc có ghi sẵn trong sách trời. “Thiên thư” đó là sách trời, chính sách trời đã định phận cho nước Nam có bờ cõi riêng. Như một định luật, một điều hiển nhiên về hòa bình vương quốc không thể chối cãi.

Nếu ở câu đầu đưa ra lời xác minh thì ở câu thơ sau là lời minh chứng. Tuy cơ sở minh chứng, xác định có phần mang ý nghĩa duy tâm nhưng cần nhìn nhận lại bối cảnh lịch sử dân tộc đương thời để làm rõ hơn. Người xưa cho rằng vạn vật hữu linh và cuộc sống thường ngày con người là do bàn tay tạo hóa sắp đặt. Con người không được vượt quyền tạo hóa, bởi vậy mà hành vi xâm phạm biên giới của nước khác không chỉ có là sự việc xúc phạm so với vương quốc này mà còn là sự việc xúc phạm đến thần linh. Chính vì vương quốc của vua nam chính vì điều đó đã được xác định rõ ràng nên cuộc xâm lăng của giặc đã phạm vào định phận của đất trời nên nặng tay rằng sẽ thất bại.

Lời xác minh đanh thép và bày tỏ sự căm giận quân giặc thâm thúy. Ta thấy từ việc xác minh hòa bình vương quốc, ông đã đi đến lời kết án và xác minh đanh thép về ý chí quyết tâm chống giặc của con dân Đại Việt.

“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?”

(Sao mà bọn giặc lại tới xâm phạm?)

“Như hà” có ý nghĩa là làm sao, “nghịch” nghĩa là trái ngược, “lỗ” là bọn mọi rợ. Ở đây “lỗ” ý chỉ bọn giặc ngoại xâm. Chúng chẳng khác nào giống mọi rợ khi xâm lược lãnh thổ việt nam. không chỉ có xâm lăng đe dọa nền hòa bình độc lập của dân tộc mà chúng còn giầy xéo đất đai khiến cho nhân dân phải chịu nhiều khổ đau, nước mắt căm hờn cứ thế mà chảy dài khắp cả vương quốc.

đó là một thắc mắc tu từ vừa bao hàm thái độ ngạc nhiên vừa lại khinh bỉ. Ngạc nhiên là bởi lẽ tại sao thiên triều, kể vốn xưng là con trời – thiên tử lại dám làm trái ý trời, can thiệp vào sự xoay vần của con tạo. Khinh bỉ là vì một nước vốn cho mình có vị thế cao hơn những nước khác lại ỷ mạnh ăn hiếp yếu, xâm chiếm lãnh thổ của nước nhỏ hơn trong những khi việt nam vẫn cống nạp giữ gìn tình bang giao.

Chính vì vậy việc ta bảo vệ hòa bình lãnh thổ vương quốc là việc làm chính nghĩa hợp lòng dân thuận theo ý trời nên ta chiến đấu với một tâm thế vững vàng. Ta bảo vệ giang sơn vương quốc tổ tiên bao đời gây dựng, ta bảo vệ cuộc sống thường ngày của những người dân nghèo, ta bảo vệ chính nghĩa…

Đối ngược là giặc ngoại xâm, chúng xâm lăng với mục đích không chính đáng vì vậy đó là cuộc xâm lược phi nghĩa nhằm mục đích thỏa mãn thị hiếu yêu cầu quyền lực tối cao, tham vọng bá chủ. Chúng đã gây ra bao tội ác trời không dung đất không tha. Chính vì dã tâm của giặc và ta là người nắm trong tay lẽ phải nên giọng thơ dõng dạc, hào sảng. Phân tích Nam quốc sơn hà sẽ thấy nhà thơ đã ý thức rõ tâm thế và mục đích của hai trận đánh nên ông đã có những lời thơ uy lực hào hùng.

“Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

(Lũ bây hãy xem sẽ ôm lấy thất bại.)

“Nhữ đẳng” là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai có nghĩa một lũ bây, “khan” là một cách đọc khác của khán là xem. Còn “thủ” là nhận lấy, “bại” là thua, “hư” mang ý nghĩa là không vào đâu cả. Câu thơ cuối đã xác minh một cách nặng tay rằng về kết quả trận đánh. Kết quả đó không phải là một chuyện viển vông cũng chẳng phải một ảo tưởng mà đó là sự việc đúc kết từ nhiều yếu tố.

Đó là từ mục đích của trận đánh, từ yếu tố chính nghĩa của kháng chiến và cũng từ truyền thống lâu đời thống chống giặc ngoại xâm quật cường của dân tộc ta. Quân ta rất có thể ít về số lượng, không tồn tại vũ khí chiến đấu rất có thể đó là một trận đánh không cân sức, tương quan chênh lệch lực lượng thâm thúy nhưng quan trọng nhất đó đó là ngọn cờ chính nghĩa đã thuộc về phe ta.

Còn bởi tình yêu nước nồng nàn sâu lắng của mỗi con dân đất Việt kết nối lại tạo thành một nguồn sức mạnh khổng lồ giúp việt nam rất có thể thành công trước bao trận đánh xâm lược phi nghĩa của quân bất nghĩa phương Bắc. Giặc phương Bắc không thấu tình đạt lí thông hiểu lẽ trời mà bị sự tham làm làm cho mờ mắt. CHúng đến xâm lược phi nghĩa thì kết quả sẽ là tay trắng ra về, nhục nhã ê chề trong thất bại mà trở lại nước.

Bài thơ đã xác minh hòa bình cũng như ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của vương quốc ta. truyền thống lâu đời lịch sử dân tộc đã xác lập một chân lý dân tộc ta từ bao đời luôn luôn đứng trên chính nghĩa, nắm trong tay lẽ phải để chống lại mọi trận đánh ngoại xâm. Mục đích ấy và truyền thống lâu đời hào hùng ấy đã được nối tiếp từ bao đời để luôn luôn giữ vững hòa dân gian tộc.

Sau này không chỉ có là giặc xâm lược phương Bắc mà còn là thực dân Pháp, Nhật, Mĩ. trận đánh ngày một quyết liệt hơn nhưng kết quả thành công vẫn thuộc về ta vì ta chiến đấu để bảo vệ non sông gấm vóc. Giọng điệu đanh thép, hào hùng ấy sẽ mãi ngân vang. Xuyên suốt cả bài thơ không một chút run sợ trước sức mạnh của Bắc triều mà luôn luôn giữ vững một niềm tin thành công.

Ta cũng phát hiện tâm thế ấy trong Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ,… Tuy nếu xét về phương diện hoàn hảo và tuyệt vời nhất rất có thể bài thơ chưa xuất hiện cái nhìn toàn diện về những phương diện chưa chỉ rõ tội ác của giặc nhưng tính chất và giọng điệu của bài thơ sẽ mãi khắc ghi vang vọng cùng non sông.

Chỉ với vỏn vẹn hai mươi tám từ ngắn gọn cô đúc nhưng bài thơ đã truyền tải được một ý chí một sức mạnh lớn lao phi thường về ý thức hòa bình lãnh thổ, về tinh thần quật cường của dân tộc ta. Bài thơ khép lại nhưng những tư tưởng ấy vẫn tồn tại mãi cùng thời hạn. Đó đó là sức sống của tác phẩm…

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 9

Năm 1076, một cột mốc quan trọng trong quy trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng vương quốc của nhân dân ta đó là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống. Cũng chính trong thời hạn chiến đấu gian truân này đã có một bài thơ như một bài ca hùng tráng về lòng yêu nước và ý nghĩa thâm thúy về độc lập dân tộc được sáng tác bởi một vị tướng tài ba Lí Thường Kiệt. Đó đó là bài thơ “Nam quốc sơn hà”, được viết bằng chữ Hán với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Mở đầu bài thơ, Lí Thường Kiệt đã xác minh bằng hai câu thơ cứng nhắc về non sông bờ cõi đất Việt ta:

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

“Sông núi nước Nam vua Nam ở” tính hòa bình vương quốc được tôn vinh trong câu thơ này, vua là thay mặt cho một vương quốc, một vương quốc “via Nam ở” hay đó là của nhân dân đất Nam sinh sống, sinh hoạt, điều này là sự việc thật hiển nhiên, được sách trời lưu danh thiên cổ. Đó là sự việc thật không thể chối cãi và không tồn tại ai có quyền được làm thay đổi cái tính xác đáng của lịch sử dân tộc này “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Vằng vặc sách trời chia xứ sở), đây đó là chân lí hùng hồn, xác minh hòa bình vương quốc của Lí Thường Kiệt, cũng như thể hiện ý chí tự lực tự cường của dân tộc ta. Câu thơ thứ ba, tác giả để thể hiện một thái độ cương quyết, tố cáo hành vi ngang ngược, tội ác tày trời trái với luân thường đạo lí của giặc Tống”

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Dịch thành:

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Trước cái thực sự được đấng tối cao là trời minh chứng, sử sách lưu danh: giang sơn, bờ cõi, núi sông, ngọn cỏ,… này là của người nước Nam, ấy vậy mà lũ giặc kia dám ngông cuồng bỏ mặc cả đạo lí của trời, chống lại ý trời. nhất định chúng sẽ phải nhận cái kết thê thảm nhục nhã.

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Dịch thành:

Chúng bay nhất định phải tan vỡ.

Dân tộc Đại Việt ta từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống lâu đời yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu ngoan cường, lòng tự tôn và tự hào dân tộc ngút ngàn, sẽ đánh quân địch xâm lăng tan vỡ, tơi bời. Câu thơ như một nhắn gửi đanh thép đến lũ giặc Tống rằng nếu chúng có ý định nhăm nhe xâm lăng nước Đại Việt ta sẽ phải nhận lấy cái kết thế nào. Ắt hẳn chúng sẽ vô cùng sợ hãi và dè chừng

“Nam quốc sơn hà” mang ý nghĩa vô cùng thâm thúy, là lòng tự hào dân tộc, là khẳng xác định thế của Đại Việt và nó không chỉ có khích lệ và nâng cao sĩ khí của quân và dân ta mà nó còn như là một phiên bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc còn vang vọng mãi về sau, là khúc ca hùng tráng cho mọi thế hệ đến tận lúc này học tập và noi theo.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Bài văn phân tích tác phẩm “Sông núi nước Nam” số 10

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống lâu đời quý báu cả ta” (trích “Lòng yêu nước của nhân dân ta”- Hồ Chí Minh). Câu nói của Bác đã thể hiện niềm tự hào mãnh liệt về truyền thống lâu đời yêu nước- sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Dù ở bất kể thời kì hay giai đoạn nào, trong những trang sử hào hùng của dân tộc ta luôn luôn ngời sáng truyền thống lâu đời đó. Gắn với sự kiện chống quân Tống xâm lược vào thời điểm cuối năm 1076, bài thơ “Nam quốc sơn hà”- phiên bản tuyên ngôn độc lập trước tiên của dân tộc ta đã thể hiện rõ tinh thần yêu nước thâm thúy, mãnh liệt của thời đại Đông A:

“Nam Quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Dịch thơ:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng bay nhất định phải tan vỡ”

(Theo Lê Thước và Nam Trân dịch)

Hai câu thơ đầu đã nêu lên một tư tưởng mang ý nghĩa chân lí: Sông núi nước Nam là của người Nam. Ở nguyên tác chữ Hán, tư tưởng đó càng được làm nổi trội một cách thâm thúy, mãnh liệt hơn: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Câu thơ như một lời tuyên ngôn đầy cứng nhắc về hòa bình của dân tộc: “Nam quốc”- “Nam đế”: nước Nam là của vua Nam, đặt trong thế đối sánh tương quan, ngang hàng với phương Bắc: “Nam quốc”- “Bắc quốc” và “Nam đế”- “Bắc đế”.

Nếu như quân Tống xâm lược với tư cách là một vương quốc hùng mạnh thì nước Nam ta cũng sẽ bảo vệ đến cùng tầng tấc đất của một vương quốc tồn tại độc lập. Và điều này càng được xác minh hơn trải qua “thiên thư”: “Vằng vặc sách trời chia xứ sở”, nghĩa là điều này tồn tại như một chân lí hiển nhiên và không tồn tại ai rất có thể phủ nhận. Như vậy, trải qua hai câu thơ đầu, chúng ta thấy được tinh thần yêu nước được thể hiện qua tư tưởng về hòa bình dân tộc và ý thức độc lập tự chủ.

Ở hai câu thơ tiếp theo, chúng ta thấy được tinh thần yêu nước được thể hiện rõ trải qua niềm tin sắt đá vào sự thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập hòa bình dân tộc:

“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Giặc dữ cớ sao phạm tới đây

Chúng bay nhất định phải tan vỡ)

Niềm tin mãnh liệt vào thành công của dân tộc trước quân địch xâm lược đó là thể hiện triệu tập và cao độ nhất của tinh thần yêu nước. Tác giả đã vẽ nên trước mắt người hâm mộ viễn cảnh về thất bại thảm hại của giặc Tống xâm lược, đồng thời cũng là niềm tin sắt đá vào sức mạnh của tinh thần yêu nước của nhân dân ta tạo ra.

Giặc Tống nhất định “phải tan vỡ” vì chúng đã vi phạm vào “sách trời”, đi trái lại chân lí, tạo ra một trận đánh tranh phi nghĩa. không dừng lại ở đó, sự thất bại của chúng là lẽ tất yếu vì đã đặt bước đi xâm lược lên bờ cõi nước Nam mãi mãi là của người Nam, và trận đánh mà chúng đã gây nên nhất định sẽ bị quật ngã bởi sức mạnh của tinh thần yêu nước thời đại Đông A.

“Nam quốc sơn hà” xứng đáng là áng thiên cổ hùng văn, là phiên bản tuyên ngôn độc lập trước tiên thấm đẫm tình thần yêu nước về hòa bình, ý thức độc lập dân tộc cùng niềm tin mãnh liệt vào thành công vĩ đại của dân tộc.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (Nguồn internet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button