Tra cứu biển số xe 63 tỉnh, thành trong cả nước Online

Bảng tra cứu biển số xe các tỉnh, thành


  • Biển số xe dân sự trên cả nước hiện bắt đầu từ số 11 đến 99.
  • Địa phương có nhiều biển số xe nhất là Tp. Hồ Chí Minh, có 11 biển số: 41 và từ 50 đến 59;
  • Tiếp là thủ đô Hà Nội, có 09 biển số: 29 – 33, 40
  • Sau đó là Hải Phòng và Đồng Nai, đều có 02 biển số xe.
[table id=2 /]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button