Wiki

Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P10

Cơ sở dữ liệu là tâp hợp dữ liệu được tổ chức một cách có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính. Cơ sở dữ liệu được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu. Sau đây, mời bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài trắc nghiệm dưới đây của chúng tôi.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button