GameHướng Dẫn

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng

Đến với TS Online Mobile, bạn sẽ có khá nhiều hoạt động để bận rộn mỗi ngày vì lượng phần thưởng quá tốt. Hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu những gì bạn cần làm trọn 1 ngày để nhận được các phần quà exp và vàng tối đa rất cần thiết cho tân thủ ngay đầu game nhé.

1. Nhiệm vụ hằng ngày

Nhiệm vụ hằng ngày cho rất nhiều phần thưởng có giá trị và đáng tích trữ. Bạn chỉ cần thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ khá đơn giản là nhận đủ phần thưởng ngay.

2. Quà thưởng login

Dù khá dài, tuy nhiên bạn nên chơi đủ 3 giờ mỗi ngày để nhận hết tất cả quà thưởng Login tối đa nguyên liệu và tiền nhận được.

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 2

3. Gói quà ngẫu nhiên

WChỉ với chút ít vàng, các phần quà ngẫu nhiên miễn phí (không dùng tiền nạp) này sẽ cho bạn rất nhiều nguyên liệu ngẫu nhiên có giá trị nếu bạn may mắn. Vàng trong game rất dễ kiếm và 9000 Vàng cũng không quá nhiều đâu.

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 3

4. Gửi nuôi tướng

Trong các mục nhiệm vụ cho tướng, bạn có thể chọn các tướng cần nuôi kinh nghiệm dể đi làm nhiệm vụ. Sau thời gian yêu cầu thì tướng sẽ trở về với lượng kinh nghiệm cho bản thân cùng một số phần quà ngẫu nhiên có giá trị. Ngoài ra, nếu bạn chọn tướng đúng theo yêu cầu nhiệm vụ thì càng nhận được thêm nhiều phần thưởng hơn nữa!

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 4

5. Daily dungeons An important place for new players to give us a lot of money. Including wearing accessories Considered very necessary at the beginning Should be completed every day

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 5

By a single dungeon Will be able to enter at level 15, will be 3 single dungeons, namely

1. Fight

2. Find the treasure box

3. Play hide secretly

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 6

With all 3 missions when accomplished will receive as EXP and money

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 7

In addition, when reaching level 20, can enter dungeons for many people. Which the reward of this dungeon is Woven bags for randomly wearing accessories for us Which if anyone does not do this part, there will be no good equipment to put in at the beginning

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 8

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 9

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 10

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 11

6. Random search for the military commander When reaching level 20, if we have enough military parts We can come to find the desired military commander, including the necklace for Chuti Khunphon. In our shop in the subsystem itself By refreshing each time, must use the gourd 10 times at a time. If anyone has a lot of money, then can bring Marie to find another warrior. (The brutal military commander is always in the last position)

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 12

For finding a piece of warlord, let us take the inactive military commander. Or may be a necklace for Advent Can be broken into pieces

TS Online Mobile: Hướng dẫn tất cả hoạt động bạn nên làm trong 1 ngày để nhận thưởng quan trọng 13

All of this is what we should do each day. In addition, we should do quests and collect money to meet each other’s convenience.

Back to top button