Wiki

Vương quốc Đại Lý

Đối với các định nghĩa khác, xem Đại Lý.

Related Articles
Tên bản ngữ

 • 大理國
937–1095
1096–1253
Nước Đại Lý năm 1142
Vị thế Vương quốc
Thủ đô Thành cổ Đại Lý
Tôn giáo chính Phật giáo
Chính trị
Chính phủ Chế độ quân chủ
Hoàng đế  
• 937-944 Đoàn Tư Bình
• 1081-1094 Đoàn Chính Minh
• 1096-1108 Đoàn Chính Thuần
• 1251-1254 Đoàn Hưng Trí
Lịch sử  
• Thành lập 937
• Đảo chính của Cao Thăng Thái 1095
• Tái lập 1096
• Bị đế quốc Mông Cổ diệt 1253
Tiền thân Kế tục
Vương quốc Đại Lý Bản đồ Vương quốc Đại Lý.

Đại Trung

Miếu hiệu/Thụy hiệu Họ tên Niên hiệu Trị vì
Phú Hữu Thánh Đức Biểu Chính Đế Cao Thăng Thái Thượng Trị (1095) 1094 – 1095

Hậu Đại Lý

Kéo dài từ năm 1096 đến năm 1253.

Miếu hiệu/Thụy hiệu Họ, tên Niên hiệu Trị vì
Trung Tông Văn An Đế Đoàn Chính Thuần Thiên Thụ (1096)
Khai Minh (1097-1102)
Thiên Chính (1103-1104)
Văn An (1105-1108)
1096 – 1108
Hiến Tông Tuyên Nhân Đế Đoàn Chính Nghiêm Nhật Tân (1108-1109)
Văn Trị (1110-?)
Vĩnh Gia (?-1128)
Bảo Thiên (1129-?)
Quảng Vận (?-1147)
1108 – 1147
Cảnh Tông Chính Khang Đế Đoàn Chính Hưng (Dịch Trường) Vĩnh Trinh (1147-1148)
Đại Bảo (1149-?)
Long Hưng (?)
Thịnh Minh (?)
Kiến Đức (?-1171)
1147 – 1171
Tuyên Tông Công Cực Đế Đoàn Trí Hưng Lợi Trinh (1172-1175)
Thịnh Đức (1176-1180)
Gia Hội (1181-1184)
Nguyên Hanh (1185-1195)
An Định (1195-1199)
1171 – 1199
Anh Tông Hanh Thiên Đế Đoàn Trí Liêm Phượng Lịch (1200-?)
Nguyên Thọ (?-1205)
1199 – 1205
Thần Tông Đoàn Trí Tường Thiên Khai (1205-1225)
Thiên Phụ (1226-?)
Nhân Thọ (?-1238)
1205 – 1238
Hiếu Nghĩa Đế Đoàn Tường Hưng Đạo Long (1239-1251) 1238 – 1251
Thiên Định Hiền Vương Đoàn Hưng Trí Lợi Chính, Hưng Chính, Thiên Định (1252-1254) 1251 – 1254

Đại Lý tổng quản


Vương quốc Đại Lý Năm 1142   Đại Lý   Nam Tống   Kim   Tây Hạ   Tây Liêu

Từ năm 1253, Đại Lý rơi vào tay đế chế Mông Cổ. Các tổng quản vẫn là người của họ Đoàn. Cụ thể như sau:

 • Đoàn Thật (Tư Nhật) (1261-1282) (Vũ Định Quận vương)
 • Đoàn Trung (1283-1284)
 • Đoàn Khánh (A Khánh) (1284-1306)
 • Đoàn Chính (1307-1316)
 • Đoàn Long (1317-1330)
 • Đoàn Tuấn (1331)
 • Đoàn Nghĩa (1332)
 • Đoàn Quang (1333-1344)
 • Đoàn Công (1345-1365)
 • Đoàn Bảo (1365-1381)
 • Đoàn Minh (1381-1382)
 • Đoàn Thế (1382-1387)

Xem thêm


 • Kim Dung với bộ sách Thiên long bát bộ nói tới Đoàn Dự của Đại Lý
 • Ngột Lương Hợp Thai
 • Hốt Tất Liệt
 • Thành cổ Đại Lý

Check Also
Close
Back to top button