Game

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn

I. Cách lấy ID nhân vật

Bước 1: Tại giao diện chính của game, bạn hãy nhấn vào avatar nhân vật ở góc trái phía trên màn hình.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn avatar nhân vật

Bước 2: Bạn hãy nhấn vào sao chép ID.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn sao chép ID

II. Hướng dẫn cách nạp Vạn Cổ Linh Thú

1 Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào cổng nạp Vạn Cổ Linh Thú > Chọn server và nhập mã ID nhân vật > Nhấn Tìm kiếm > Chọn phương thức thanh toán > Chọn gói nạptiến hành thanh toán theo hướng dẫn.

2. Hướng dẫn chi tiết Vạn Cổ Linh Thú 

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào trang nạp game Vạn Cổ Linh Thú > Chọn server và nhập mã ID nhân vật > Nhấn Tìm kiếm.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn server và nhân vật

Bước 2: Bạn hãy chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn phương thức thanh toán

Bước 3: Tiếp tục chọn gói nạp.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp bạn muốn dùng

Bước 4: Nhấn Xác nhận và thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Xác nhận thanh toán

II. 6 phương thức nạp Vạn Cổ Linh Thú 

1. Nạp trực tiếp

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000
2.000.000 6.000
3.000.000 9.000
5.000.000 15.000

Cách nạp:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là Nạp trực tiếp.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn Nạp trực tiếp

Bước 2: Chọn gói nạp bạn muốn mua.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp bạn muốn dùng

Bước 3: Nhấn Xác nhận.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Xác nhận thanh toán

Bước 4: Nhập số điện thoại liên hệ của bạn.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập số điện thoại

Bước 5: Chọn một trong các tài khoản ngân hàng của Gamota chuyển khoản theo thông tin ở dưới để nạp thẻ. 

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chuyển khoản theo thông tin ở đây

2. Nạp bằng ví điện tử 

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
10.000 30
20.000 60
30.000 90
50.000 150
100.000 300
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000
2.000.000 6.000
3.000.000 9.000
5.000.000 15.000

Cách nạp:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán là ví điện tử là ZaloPay, Appota, MoMo, ViettelPay. Bài viết này mình sử dụng ứng dụng MoMo.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng ví MoMo

Bước 2: Chọn gói nạp bạn muốn sử dụng.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 3: Nhấn Xác nhận để thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Xác nhận

Bước 4: Sau đó, bạn hãy mở MoMoquét mã QR để thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Quét mã QR để thanh toán

3. Nạp bằng thẻ game

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
10.000 30
20.000 60
30.000 90
50.000 150
100.000 300
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000

Cách nạp:

Bước 1: Bạn hãy chọn phương thức thanh toán bằng thẻ game như thẻ Appota, thẻ Gate.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn thanh toán bằng thẻ game

Bước 2: Bạn hãy chọn gói nạp tương ứng với giá trị thẻ cào.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 3: Nhấn Xác nhận.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn xác nhận

Bước 4: Nhập thông tin thẻ cào và nhấn Thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ game để thanh toán

4. Nạp bằng thẻ tín dụng

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
100.000 300
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000
2.000.000 6.000
3.000.000 9.000
5.000.000 15.000

Cách nạp:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bước 2: Chọn gói nạp.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 3: Bạn hãy nhấn Xác nhận để thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn xác nhận

Bước 4: Chọn loại thẻ là Visa hay MasterCard.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn loại thẻ tín dụng

Bước 5: Nhập số thẻ, họ tên, ngày hết hạn, CVV > Nhấn Tiếp theo

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ tín dụng và thanh toán

5. Nạp bằng thẻ ngân hàng

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
100.000 300
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000
2.000.000 6.000
3.000.000 9.000
5.000.000 15.000

Cách nạp:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ ATM/iBanking.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng thẻ ATM/iBanking

Bước 2: Chọn gói nạp.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 3: Nhấn Xác nhận để tiếp tục thanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Xác nhận

Bước 4: Bạn hãy chọn Ngân hàng > Nhấn Tiếp tục.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn ngân hàng bạn sử dụng

Bước 5: Nhập số thẻ, họ tên, ngày hiệu lực > Nhấn Tiếp tục

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ ngân hàng

6. Nạp bằng PayPal

Tỷ lệ nạp

VNĐ KNB
200.000 600
300.000 900
500.000 1.500
1.000.000 3.000
2.000.000 6.000
3.000.000 9.000

Cách nạp:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán bằng PayPal.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng PayPal

Bước 2: Chọn gói nạp bạn muốn mua.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 3: Nhấn Xác nhận.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Xác nhận thanh toán

Bước 4: Nhấn vào PayPal CheckOut.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn vào PayPal CheckOut

Bước 5: Đăng nhập tài khoản PayPalthanh toán.

6 cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ an toàn, nhanh chóng Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Đăng nhập tài khoản PayPal để thanh toán

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thao tác dễ dàng nạp game Vạn Cổ Linh Thú trên trang chủ. Nếu có thắc mắc về thao tác trong bài viết bạn có thể để lại thông tin dưới phần bình luận để mình hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page