GameGame Mobile

Auto Chess Mobile: Thời gian bảo trì và Chi tiết bản cập nhật ngày 12/03/2020

Với sự trở lại của Sảnh đấu được mọi game thủ yêu thích nhất, hãy cùng điểm qua hàng loạt những thay đổi đáng chú ý nhất trong bản cập nhật ngày 12/03 của Auto Chess Mobile ra sao nhé.

Thời gian bảo trì dự kiến

Auto Chess Mobile sẽ tiến hành bảo trì vào 7:00 ngày 12 tháng 03 năm 2020, dự kiến cập nhật trong 12 giờ. Thời gian mở server sẽ sớm hoặc trễ hơn thời gian dự kiến dựa vào tình hình thực tế

Chi tiết bản cập nhật Auto Chess Mobile ngày 12/03

Thay đổi hệ thống game

  • Các server [Châu Á], [Châu Âu], [Châu Mỹ] gộp thành 1 server thế giới.
  • Hiện bạn đã có thể thay đổi hiển thị bối cảnh Bàn Cờ tại sảnh chính trong giao diện [Thiết Lập] – [Đồ Họa].

Auto Chess Mobile: Thời gian bảo trì và Chi tiết bản cập nhật ngày 12/03/2020 2

Các Mục Cần Lưu Ý

1. Sau khi mở server, dựa theo tài khoản đăng nhập, nếu tài khoản này có tạo nhiều nhân vật trong 3 khu vực trên, sẽ tiến hành kích hoạt chọn nhân vật. Chỉ có thể chọn 1 nhân vật kích hoạt trong 3 khu vực trên.

2. Điều kiện kích hoạt giao diện chọn nhân vật:

  • Người chơi đăng nhập vào game bằng cổng đăng nhập bất kỳ, nếu tài khoản đăng nhập này trước đó chưa liên kết các server khác, sẽ không kích hoạt chọn nhân vật.
  • Người chơi đăng nhập vào game bằng cổng đăng nhập bất kỳ, nếu tài khoản đăng nhập này trước đó có liên kết các nhân vật server khác, sẽ kích hoạt chọn nhân vật. Người chơi tiến hành chọn nhân vật, các cổng liên kết khác sẽ bị xóa bỏ, sau đó người chơi có thể liên kết lại tài khoản.

3. Số liệu nhân vật server khác của người chơi, bao gồm: Donut, kẹo, kỳ thủ, bàn cờ, đạo cụ,… sẽ được gộp vào nhân vật được chọn, số liệu sẽ không bị mất.

4. Mùa giải, Battle Pass, cấp tài khoản, bậc, mở khóa sách tướng, trạng thái nhận thưởng hoạt động và tiến độ sẽ dựa trên nhân vật quý kỳ thủ đã chọn làm chuẩn, các phần thưởng chưa nhận từ nhân vật server khác sẽ không thể nhận và không thể đền bù (Vui lòng nhận tất cả phần thưởng chưa nhận từ nhân vật server khác trước khi chọn nhân vật).

5. Số liệu mùa giải sẽ dựa trên nhân vật mà người chơi đã chọn làm chuẩn.

6. Vật phẩm hạn giờ đã sử dụng sẽ dựa trên trạng thái vật phẩm hạn giờ của nhân vật được chọn làm chuẩn.

7. Số liệu lịch sử đối chiến của người chơi, sau khi chọn nhân vật sẽ được xóa.

8. Số liệu thư:

  • Sau khi chọn nhân vật, số liệu thư sẽ dựa theo số liệu của nhân vật được chọn làm chuẩn.

9. Số liệu BXH, người chơi sau khi chọn nhân vật, và đăng nhập lại game, BXH sẽ tiến hành xếp hạng lại.

10. Số liệu danh sách bạn bè: Sẽ dựa trên nhân vật người chơi đã chọn làm chọn.

Back to top button