Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Tìm hiểu chung về văn thuyết minh – Ngữ văn lớp 8


Bài siêu ngắn: Tìm hiểu chung về văn thuyết minh – trang 114 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Bài giải:

[Luyện tập] Câu 1: Các văn bản sau có phải là văn bản thuyết minh không? Tại sao?…

Đáp lại:

Hai văn bản trên là văn bản thuyết minh vì:

  • Văn bản thuyết minh về cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân cung cấp kiến ​​thức lịch sử.
  • Văn bản con giun đất: Thuyết minh về con giun đất -> cung cấp kiến ​​thức khoa học sinh học.

[Luyện tập] Câu 2: Đọc lại và cho biết Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000 thuộc kiểu văn bản nào? Nội dung thuyết minh trong văn bản này có tác dụng gì?

Đáp lại:

  • Kiểu văn bản: văn nghị luận có sử dụng yếu tố thuyết minh.
  • Ảnh hưởng của yếu tố thuyết minh: nêu rõ tác hại của túi ni lông và đề xuất các giải pháp thiết thực.

[Luyện tập] Câu 3: Các văn bản khác như tự sự, lập luận, biểu cảm, miêu tả có cần thuyết minh không? Tại sao?

Đáp lại:

Các văn bản khác cần yếu tố thuyết minh vì nó làm rõ nội dung văn bản, nhấn mạnh ý và những điểm cần thiết, giúp người đọc tiếp nhận một cách tích cực.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button