Biển số xe Thái Bình

Biển số xe 17 ở tỉnh nào?
Biển số xe 17 ở tỉnh nào?

Biển số xe Thái Bình


Tỉnh Thái Bình gồm 8 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP. Thái Bình) và 7 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Thái Bình, các huyện thuộc tỉnh Thái Bình hiện nay:

  • Biển số xe thành phố Thái Bình: 17B1-0xx.xx, 17B1-1xx.xx, 17B1-9xx.xx, 17B9
  • Biển số xe huyện Đông Hưng: 17B1-3xx.xx, 17B3
  • Biển số xe huyện Hưng Hà: 17B1-4xx.xx, 17B4
  • Biển số xe huyện Kiến Xương: 17B1-7xx.xx, 17B7
  • Biển số xe huyện Quỳnh Phụ: 17B1-5xx.xx, 17B5
  • Biển số xe huyện Thái Thụy: 17B1-6xx.xx, 17B6
  • Biển số xe huyện Tiền Hải: 17B1-8xx.xx, 17B8
  • Biển số xe huyện Vũ Thư: 17B1-2xx.xx, 17B2

Ký hiệu biển số xe ô tô của tỉnh Thái Bình: 17A, 17B, 17C, 17D, 17LD, 17R, 17KT.

Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới

[table id=2 /]

Câu hỏi liên quan


1. Biển số xe 17 ở tỉnh nào?

Câu trả lời: Tỉnh Thái Bình

2. Biển số xe tỉnh Thái Bình số mấy?

Câu trả lời: 17

Tổng hợp: anhdungseo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button