Công Thức Toán

Công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn
Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI

S = R^2. \pi Hoặc A = \frac{\mathrm{D^2} }{\mathrm4}. \pi

Trong đó:

  • S là diện tích hình tròn
  • R là bán kính hình tròn
  • D là đường kính hình tròn
  •   là hằng số giá trị tương đương 3.14.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn
Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Chu vi hình tròn được tính theo công thức: Đường kính nhân với PI hoặc 2 lần bán kính nhân PI.

C=2.R. \pi Hoặc C=D. \pi

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • R là bán kính hình tròn
 • D là đường kính hình tròn
 •  là hằng số giá trị tương đương 3.14.

Trên đây các công thức tính diện tích và chu vi hình tròn thông dụng

MỞ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close