Đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

Ngày 12 tháng 12 5 2021, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Quintu, tổ chức Kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 cuối học kỳ I 5 học 2021-2022.

2021-2022 Câu hỏi cuối lớp 11 Toán 11 – Trường Phổ thông Năng khiếu Nguyễn Đà Thành – Kon Tum được biên soạn theo bề ngoài 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (tính theo thang điểm), thời kì làm bài là 90 phút. Đề thi gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề 485.

Trích 2021-2022 Toán lớp 11 Đề cuối 1 – Kon Tum Trường Phổ thông Năng khiếu Nguyễn Tất Thành:
+ Có 20 quả bóng trong 1 hộp, được đánh số từ 1 tới 20. Chọn 1 quả bóng tình cờ. Xác suất để lấy được 1 quả bóng chẵn là bao lăm?
Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Trong ko gian, 2 đường thẳng song song với nhau nếu chúng ko có điểm chung. B. Trong ko gian, 2 đường thẳng song song với nhau nếu chúng có đúng 1 điểm chung. C. Trong ko gian, 2 đường thẳng đã cho là song song nếu chúng đồng phẳng và ko có điểm chung. D. Trong ko gian, 2 đường thẳng đã cho là song song nếu chúng ko đồng phẳng.
Mệnh đề nào sau đây ko đúng? A. Phép quay biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc trùng với nó. B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Rotate Sử dụng nó để biến 1 tam giác thành 1 tam giác. D. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
+ Cho 2 đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao lăm vị ngữ có thể tự biến hàng d thành d? A. Không có vị ngữ. B. Có 1 vị ngữ độc nhất vô nhị. C. Chỉ có 2 vị ngữ. D. Có vô kể vị ngữ.
+ Cho hình chóp S.ABCD (xem hình bên). Mệnh đề nào sau đây ko đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC cắt nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB chéo nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC chéo nhau.

Tải tập tin
.


Thông tin thêm

Đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

#Đề #cuối #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Nguyễn #Tất #Thành #Kon #Tum

Ngày … tháng 12 5 2021, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 11 công đoạn cuối học kỳ 1 5 học 2021 – 2022.

Đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum được biên soạn theo bề ngoài đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề: 485.

Trích dẫn đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ 1 hộp chứa 20 quả cầu được đánh số từ 1 tới 20. Lấy tình cờ 1 quả cầu. Xác suất để thu được quả cầu ghi số chẵn bằng?
+ Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko có điểm chung. B. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng có đúng 1 điểm chung. C. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng đồng phẳng và ko có điểm chung. D. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko đồng phẳng.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Phép quay biến đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc trùng nó. B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
+ Cho 2 đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao lăm phép vị tự biến đường thẳng d thành d? A. Không có phép vị tự nào. B. Có 1 phép vị tự độc nhất vô nhị. C. Chỉ có 2 phép vị tự. D. Có vô kể phép vị tự.
+ Cho hình chóp S.ABCD (tham khảo hình vẽ bên). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC chéo nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB chéo nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC chéo nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu

#Đề #cuối #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Nguyễn #Tất #Thành #Kon #Tum

Ngày … tháng 12 5 2021, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 11 công đoạn cuối học kỳ 1 5 học 2021 – 2022.

Đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum được biên soạn theo bề ngoài đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề: 485.

Trích dẫn đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ 1 hộp chứa 20 quả cầu được đánh số từ 1 tới 20. Lấy tình cờ 1 quả cầu. Xác suất để thu được quả cầu ghi số chẵn bằng?
+ Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko có điểm chung. B. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng có đúng 1 điểm chung. C. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng đồng phẳng và ko có điểm chung. D. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko đồng phẳng.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Phép quay biến đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc trùng nó. B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
+ Cho 2 đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao lăm phép vị tự biến đường thẳng d thành d? A. Không có phép vị tự nào. B. Có 1 phép vị tự độc nhất vô nhị. C. Chỉ có 2 phép vị tự. D. Có vô kể phép vị tự.
+ Cho hình chóp S.ABCD (tham khảo hình vẽ bên). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC chéo nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB chéo nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC chéo nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/12/de-cuoi-hk1-toan-11-nam-2021-2022-truong-chuyen-nguyen-tat-thanh-kon-tum.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button